ŠKOP, Martin. Sociological Context of Legislation. In Pawel Chmielnicki, Adam Sulikowski. New Perspectives on Legislation. A Comparative Approach. 1. vyd. Berlin: Peter Lang, 2020. s. 215-228. Lex et Res Publica. Polish Legal and Political Studies. ISBN 978-3-631-79362-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociological Context of Legislation
Název česky Sociologický kontext tvorby práva
Autoři ŠKOP, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Berlin, New Perspectives on Legislation. A Comparative Approach, od s. 215-228, 14 s. Lex et Res Publica. Polish Legal and Political Studies, 2020.
Nakladatel Peter Lang
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/20:00114590
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-3-631-79362-6
Klíčová slova anglicky legislation;law-making;sociology of law;statutory drafting;methodology of legal research
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 17. 3. 2021 16:24.
Anotace
This chapter deals with some methodological aspects of empirical (qualitative) research in the area of legislation. It is devoted to the so-called bureaucratic stages of the legislative process, in particular on the so-called statutory drafting. The chapter first focuses on the reasons why it is relevant to examine this part of the legislation process, especially concerning the much more explored area of the parliamentary stages of the legislative process. It will also focus on the nature of drafting statutes - the statutory drafting is rather to be an art rather than a science or other strictly formalized activity. However, rational elements are essential for drafting a statute. Finally, the chapter applies theoretical knowledge to data obtained from in-depth interviews with legislative experts. It points out possible differences between what the legislative experts themselves say and how the writing process is theoretically conceptualized.
Anotace česky
Tato kapitola se zabývá některými metodologickými aspekty empirického (kvalitativního) výzkumu v oblasti legislativy. Věnuje se administrativním fázím legislativního procesu, zejména psaní návrhů právních předpisů. Kapitola se nejprve zaměřuje na důvody, proč je relevantní zkoumat tuto část legislativního procesu, zejména s ohledem na mnohem prozkoumanější oblast parlamentních fází legislativního procesu. Zaměří se také na povahu přípravy návrhů právních předpisů – takové psaní návrhu má být spíše uměním než vědou nebo jinou přísně formalizovanou činností. Racionální prvky jsou však pro vypracování statutu nezbytné. Nakonec kapitola aplikuje teoretické poznatky na data získaná z hloubkových rozhovorů s legislativními odborníky a poukazuje na možné rozdíly mezi tím, co říkají samotní legislativní odborníci, a teoretickým konceptem procesu psaní návrhu.
Návaznosti
GA17-14903S, projekt VaVNázev: Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva
Investor: Grantová agentura ČR, Metodologie empirického zjišťování využití interpretačních metod v tvorbě práva
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 02:52