SMEJKAL, Petr. Profylaktická léčba hemofilie (Prophylactic treatment of hemophilia). Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, spol. s.r.o, 2020, vol. 16, Supplementum 6, p. 12-17. ISSN 1801-1209.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profylaktická léčba hemofilie
Name (in English) Prophylactic treatment of hemophilia
Authors SMEJKAL, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Farmakoterapie, Praha, Farmakon Press, spol. s.r.o, 2020, 1801-1209.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30205 Hematology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/20:00117487
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) hemofilie; profylaktická léčba
Keywords in English hemophilia; prophylactic treatment
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Changed: 28. 4. 2021 13:22.
Abstract
Profylaktická léčba hemofilie si ve 3. edici doporučení WFH vysloužila samostatnou rozsáhlou kapitolu č. 6. Profylaktická léčba hemofilie je založena na pravidelném podávání léčivých přípravků, které udržují hemostázu a brání tak vzniku krvácení, zejména krvácení do kloubů, vedoucího k artropatii a invaliditě. V současné době se již profylaktická léčba nezaměřuje pouze na prevenci krvácení, ale klade si za cíl i pomáhat pacientům s hemofilií vést zdravý a aktivní život, tzn. poskytnout jim možnost účastnit se většiny ­fyzických a sociálních aktivit stejně jako nehemofilická ­populace.
Abstract (in English)
591 / 5000 Výsledky překladu Prophylactic treatment of hemophilia is recommended in the 3rd edition The WFH has earned a separate and extensive Chapter 6. Prophylactic treatment of haemophilia is based on regular administration of medicinal products that maintain haemostasis and thus prevents bleeding, especially bleeding into the joints, leading to arthropathy and disability. At present, already prophylactic treatment does not only focus on the prevention of bleeding, but also aims to help patients with hemophilia lead healthy and active life, ie. give them the opportunity to participate with most physical and social activities as well as the non-hemophilic population.
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 03:17