HORÁKOVÁ, Jana, Štěpán MIKLÁNEK a Pavel SIKORA. Machine Vision / Computer Vision. Ke konceptuálním východiskům projektu Vašulka Live Archive. In Miloš Vojtěchovský. Vašulkova kuchyňská kniha #1. Texty k médiím první & poslední / Vasulka Kitchen Cooking Reader #1. Beyond Media Texts: Primal & Final. 1. vyd. Brno: Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno, 2020. s. 89–103, 14 s. ISBN 978-80-907763-4-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Machine Vision / Computer Vision. Ke konceptuálním východiskům projektu Vašulka Live Archive
Název anglicky Machine Vision / Computer Vision. Towards Conceptual Background of Vasulka Live Archive Project
Autoři HORÁKOVÁ, Jana, Štěpán MIKLÁNEK a Pavel SIKORA.
Vydání 1. vyd. Brno, Vašulkova kuchyňská kniha #1. Texty k médiím první & poslední / Vasulka Kitchen Cooking Reader #1. Beyond Media Texts: Primal & Final, od s. 89–103, 14 s. 2020.
Nakladatel Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60405 Studies on Film, Radio and Television
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-907763-4-0
Klíčová slova česky Media Art Live Archive; umění videa; umělé neuronové sítě; nová metodologie; poetika umění videa
Klíčová slova anglicky Media Art Live Archive; video art; artificial neural networks; new methodology; poetics of video art
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D., učo 14870. Změněno: 26. 12. 2020 22:42.
Anotace
Příspěvek představuje konceptuální pozadí, na kterém je postaven výzkumný projekt Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (TL02000270) částečně podpořený Technologickou agenturou České republiky. Hlavním cílem projektu je vyvinout speciálně trénované umělé neuronové sítě, které budou naprogramovány tak, aby sloužily jako inovativní nástroj pro výzkum videoartu, konkrétně práce Steiny a Woodyho Vašulkových. V textu jsou diskutovány následující otázky: Mohou umělé neuronové sítě sloužit jako epistemologický nástroj poskytující nový pohled na raný videoart a zvláště na tvorbu Vašulkových? Jaké známé metody výzkumu mohou simulovat? A co mohou přinést metodologicky inovativního pro výzkum videoartu?
Anotace anglicky
The paper presents the conceptual background on which the research project Media Art Live Archive: Intelligent Interface for Interactive Mediation of Cultural Heritage (TL02000270) partly supported by the Technology Agency of the Czech Republic, is build on. The main goal of the project is to develop specially trained artificial neural networks, which will be programmed to serve as an innovative tool for research into the videoart, specifically the work of Steina and Woody Vašulka. In the text, the following questions are discussed: Can artificial neural networks serve as an epistemological tool providing a new perspective on the early videoart and the work of Vasulkas particularly? What known research methods can they simulate? And what can they bring methodologically inovative to the research of the videoart?
Návaznosti
TL02000270, projekt VaVNázev: Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (Akronym: MediaArtLiveArchive)
Investor: Technologická agentura ČR, Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 07:49