HORÁKOVÁ, Jana, Štěpán MIKLÁNEK, Pavel SIKORA a Dušan BAROK. Media Art Live Archive : Využití umělých neuronových sítí při zpracování archivu Steiny a Woodyho Vašulkových. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 24. listopadu 2020, online. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Media Art Live Archive : Využití umělých neuronových sítí při zpracování archivu Steiny a Woodyho Vašulkových
Název anglicky Media Art Live Archive : The use of artificial neural networks in the processing of Steina and Woody Vašulkový's archives
Autoři HORÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí), Štěpán MIKLÁNEK (203 Česká republika, domácí), Pavel SIKORA (203 Česká republika, domácí) a Dušan BAROK (703 Slovensko, domácí).
Vydání Digitální data perspektivou humanitního vědce, 24. listopadu 2020, online, 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60405 Studies on Film, Radio and Television
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Web konference.
Kód RIV RIV/00216224:14210/20:00114886
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Umění videa; archiv; umělé neuronové sítě jako nástroj archiváře; Vasulkas archiv
Klíčová slova anglicky Video art; archives; artificial neural networks as an archiving tool; Vasulkas archive
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 13. 4. 2021 12:05.
Anotace
V příspěvku byl představen výzkumný projekt, na němž se podílejí ve vzájemné synergii uměnovědci, vývojáři umělých neuronových sítí a designer webového rozhraní. Jedná se o zpracování archivu předních reprezentantů raného umění videa Steiny a Woodyho Vašulkových, který je ve správě spolku Vašulka Kitchen Brno, sídlícího v Domě umění města Brna. Cílem projektu Media Art Live Archive je: 1) Vyvinout analytické nástroje v podobě umělých neuronových sítí specializujících se na zkoumání uměleckých videí Vašulkových z hlediska obsahové analýzy zvuku a obrazu. 2) Zprostředkovat poetiku tvorby Vašulkových, založenou především na manipulaci elektronického obrazu a zvuku v reálném čase, kterou sami autoři nazývali „aplikovanou filozofií“ vztahu člověka a techniky. V prezentaci se zaměříme na představení datasetu, s nímž pracujeme, platformy, kterou využíváme pro jeho zpracování (vyhledání nejlepších verzí a opatření videí metadaty) a zejména pro vytvoření podkladů pro natrénování unikátních umělých neuronových sítí pro obsahovou analýzu videí Vašulkových z hlediska obrazu a zvuku. Výsledky budou prezentovány na autorském webu, jehož funkcionality a uspořádání jsou designovány s ohledem na specifické výstupy práce těchto AI-nástrojů.
Anotace anglicky
The paper presents an applied research in which new media art historians and engineers of artificial neural networks work in mutual synergy on development of machine learning tools for an archive of videoart by Steina and Woody Vasulka, its analyses and presentation. There are set two goals to be gained: 1) To develop analytical tools in the form of artificial neural networks specializing in the examination of Vašulkas' videos in terms of content analysis of sound and image; 2) To mediate the poetics of Vašulkas work, based primarily on the manipulation of electronic image and sound in real time, which the authors themselves called the "applied philosophy" of the relationship between man and technology. In the presentation, the dataset we work with, the platform we use for training unique artificial neural networks for content analysis of videos in terms of image and sound, and design of website will be introduced to the audience.
Návaznosti
TL02000270, projekt VaVNázev: Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (Akronym: MediaArtLiveArchive)
Investor: Technologická agentura ČR, Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví
VytisknoutZobrazeno: 19. 5. 2022 02:09