PIVODOVÁ, Lenka, Petra DAŇSOVÁ and Lenka LACINOVÁ. Dotazník zmatení rolí pro adolescenty : Předběžné sdělení o vývoji sebeposuzovací metody (Role confusion questionnaire for adolescents : A preliminary report on self-report method development). Testfórum. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2020, neuveden, No 13, p. 31-60. ISSN 1805-9147. doi:10.5817/TF2020-13-12647.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dotazník zmatení rolí pro adolescenty : Předběžné sdělení o vývoji sebeposuzovací metody
Name (in English) Role confusion questionnaire for adolescents : A preliminary report on self-report method development
Authors PIVODOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petra DAŇSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lenka LACINOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Testfórum, Praha, Českomoravská psychologická společnost, 2020, 1805-9147.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW článek - open access
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00114614
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TF2020-13-12647
Keywords (in Czech) Zmatení rolí; dotazník; adolescence; sebeposuzovací metoda; dyády rodič-dítě
Keywords in English Role confusion; questionnaire; adolescence; self-reported method; parent-child dyads
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 5. 1. 2021 12:09.
Abstract
Cílem studie bylo vyvinout dotazník, který by zachytil míru zmatení rolí tak, jak ji aktuálně prožívají adolescenti. Postup tvorby dotazníku je popsán prostřednictvím dvou studií, které na sebe navazují. Ve studii I bylo pilotováno 9 sebehodnotících položek dotazníku na vzorku adolescentů (n=56; 13-17 let; M=15,02; SD=1,8; z toho 65,5% dívky). Byla ověřena vnitřní konzistence a faktorové příslušnosti položek do dvou faktorů – instrumentální zmatení rolí a emocionální zmatení rolí. Ve studii II bylo pilotováno 16 položek dotazníku (stávající ze studie I, pozměněné a doplněné) na vzorku adolescentů (n=154; 12-19 let; M=15,23; SD = 2,02; 61,7% dívky). Bylo zde odlišeno zmatení rolí směrem k otci a matce zvlášť, položky jsou rozděleny do tří faktorů: instrumentálního zmatení rolí, emocionálního zmatení rolí v dyádě matka/dítě a emocionální zmatení rolí otec/dítě. Vzhledem k tomu, že obsahově podobné položky pro matku a otce byly administrovány po sobě a sdílely rozptyl, který nebyl možný vysvětlit jejich příslušností do škál, bude dotazník s odlišným pořadím položek podroben následnému zkoumání v rámci kvantitativního výzkumu ve studii III. Výzkumný soubor tvořili studenti střední odborných škol a učilišť (n=293; 15-21 let, M=16,23; 67,6% dívky). Byla provedena konfirmační faktorová analýza a byla ověřena faktorová struktura dotazníku ZRA.
Abstract (in English)
The aim of the study was to develop a questionnaire to capture the degree of role confusion as it is currently experienced by adolescents. The process of creating a questionnaire is described through two follow-up studies. In Study I, 9 self-assessment items were piloted on a sample of adolescents (n=56; 13-17 years; M=15,02; SD=1,8; 65,5% girls). The internal consistency and factor relevance of the items into two factors was verified - instrumental role confusion and emotional role confusion. In Study II, 16 questionnaire items (existing from Study I, amended and supplemented) were piloted on a sample of adolescents (n=154; 12-19 years; M=15,23; SD = 2,02; 61,7% girls). The distinction of role confusion towards father and mother was differentiated, the items being divided into three factors: instrumental role confusion, emotional role confusion in the mother / child dyad, and emotional role confusion in father / child dyad. Since the content-related items for the mother and father were administered one after another and shared the variance, which was not possible to explain their belonging to the scales, the questionnaire with different order of items were subjected to quntitative study III. The research sample consisted of high school students (n=293; 15-21 years, M=16,23; 67,6% girls). The factor structure of the ZRA questionnaire was verified by confirmatory factor analysis.
Links
GA16-03059S, research and development projectName: Vývoj vztahů v adolescenci: Využití perspektivy citové vazby, dynamicko-systémového přístupu a metody časových řad (Acronym: VVvA)
Investor: Czech Science Foundation
MUNI/A/1138/2018, interní kód MUName: DOMOV, CESTY, PARTICIPACE: 2019 (Acronym: DOCEPA19)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Dotaznik_zmateni_roli_pro_adolescenty.pdf Licence Creative Commons  File version Farkašová, B. 4. 1. 2021

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1717676/Dotaznik_zmateni_roli_pro_adolescenty.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1717676/Dotaznik_zmateni_roli_pro_adolescenty.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1717676/Dotaznik_zmateni_roli_pro_adolescenty.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1717676/Dotaznik_zmateni_roli_pro_adolescenty.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 4. 1. 2021 09:17, Mgr. Blanka Farkašová

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Daňsová, učo 363837
  • a concrete person Mgr. Lenka Pivodová, Ph.D., učo 51860
  • a concrete person doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087
  • a concrete person Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Daňsová, učo 363837
  • a concrete person Mgr. Lenka Pivodová, Ph.D., učo 51860
  • a concrete person doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D., učo 6087
  • a concrete person Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333
Attributes
 

Dotaznik_zmateni_roli_pro_adolescenty.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1717676/Dotaznik_zmateni_roli_pro_adolescenty.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1717676/Dotaznik_zmateni_roli_pro_adolescenty.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,2 MB
Hash md5
5e9cfe60dc2242b0b378f82db8c65194
Uploaded/Created
Mon 4. 1. 2021 09:17

Dotaznik_zmateni_roli_pro_adolescenty.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1717676/Dotaznik_zmateni_roli_pro_adolescenty.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1717676/Dotaznik_zmateni_roli_pro_adolescenty.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
94,4 KB
Hash md5
4f55c809f10a7de7a391e4b93fb23094
Uploaded/Created
Mon 4. 1. 2021 09:29
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 23. 3. 2023 17:59