ŘEZNÍČEK, Ivo. Metody sociální práce :podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 75 s. ISBN 80-85850-00-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metody sociální práce :podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům
Authors ŘEZNÍČEK, Ivo.
Edition Vyd. 1. Praha, 75 s. 1994.
Publisher Sociologické nakladatelství
Other information
ISBN 80-85850-00-1
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 3/12/2009 00:00.
PrintDisplayed: 26/10/2020 08:33