MARADA, Radim. Odkaz Inocence Arnošta Bláhy v kontextu meziválečného modernismu (Legacy of Inocenc Arnošt Bláha in the Context of Interwar Modernism). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 17, 2020 SPEC, p. 15-33. ISSN 1803-6104. doi:10.5817/SOC2020-S-15.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Odkaz Inocence Arnošta Bláhy v kontextu meziválečného modernismu
Name (in English) Legacy of Inocenc Arnošt Bláha in the Context of Interwar Modernism
Authors MARADA, Radim (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sociální studia, Brno, Masarykova univerzita, 2020, 1803-6104.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50401 Sociology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/20:00117664
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SOC2020-S-15
Keywords (in Czech) Brno; Československo; funkce; funkcionalismus; modernismus; pravda; řád; sociologie
Keywords in English Brno; Czechoslovakia; function; functionalism; modernism; objective truth; order; sociology
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 12/5/2021 14:59.
Abstract
Význam tvůrčího odkazu I. A. Bláhy doceníme, zasadíme-li ho do trojího duchovně-historického rámce: (1) modernistického nádechu duchovní atmosféry meziválečného Brna, (2) modernistické vrstvy v základech nového československého státu a (3) základních souřadnic meziválečného modernistického hnutí obecně. Představíme-li tento kontext ve vzájemné komunikaci všech tří domén, ukáže se nám nejen historický dosah Bláhova díla, nýbrž také kulturní matrice, na níž pomáhal ustavit základy nové disciplíny.
Abstract (in English)
The legacy of I. A. Bláha – one of the founding fathers of Czechoslovak sociology – displays a unique significance when inserted in a three-layered historical context: (1) the modernist fleur of interwar Brno, (2) the modernist layer in the foundations of the new Czechoslovak state, and (3) the basic principles of cultural modernism in general. This perspective makes it possible to fully appreciate Bláha’s intellectual input in promoting sociology as a viable scientific discipline. And it also sheds light upon the cultural matrix in which the discipline found its firm intellectual footing.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Odkaz_I_A_Blahy_v_kontextu_mezivalecneho_modenismu.pdf   File version Farkašová, B. 11/1/2021

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1724556/Odkaz_I_A_Blahy_v_kontextu_mezivalecneho_modenismu.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1724556/Odkaz_I_A_Blahy_v_kontextu_mezivalecneho_modenismu.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1724556/Odkaz_I_A_Blahy_v_kontextu_mezivalecneho_modenismu.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1724556/Odkaz_I_A_Blahy_v_kontextu_mezivalecneho_modenismu.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 11/1/2021 09:57, Bc. Blanka Farkašová

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D., učo 2654
  • a concrete person Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Attributes
 

Odkaz_I_A_Blahy_v_kontextu_mezivalecneho_modenismu.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1724556/Odkaz_I_A_Blahy_v_kontextu_mezivalecneho_modenismu.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1724556/Odkaz_I_A_Blahy_v_kontextu_mezivalecneho_modenismu.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
309,7 KB
Hash md5
6a85049d7a2b54ab50a60b37638663a3
Uploaded/Created
Mon 11/1/2021 09:57

Odkaz_I_A_Blahy_v_kontextu_mezivalecneho_modenismu.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1724556/Odkaz_I_A_Blahy_v_kontextu_mezivalecneho_modenismu.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1724556/Odkaz_I_A_Blahy_v_kontextu_mezivalecneho_modenismu.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
68,8 KB
Hash md5
ee7c237ca42e3a3327be8d2ffdab2bbc
Uploaded/Created
Mon 11/1/2021 10:05
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29/6/2022 20:29