JANÁKOVÁ, Monika. Krajina k ochutnání. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 15, č. 1, s. 1-6. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.2020.15.1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krajina k ochutnání
Název anglicky Landscape to taste
Autoři JANÁKOVÁ, Monika (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Envigogika, Praha, Univerzita Karlova, 2020, 1802-3061.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/20:00117713
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Doi http://dx.doi.org/10.14712/18023061.2020.15.1
Klíčová slova česky krajina; plané rostliny; samozásobitelství; místní kuchyně; léčitelství; lokální
Klíčová slova anglicky landscape; wild plants; selfsufficiency; local cuisine; healing; local
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 9. 3. 2021 15:06.
Anotace
Téma regionální kuchyně a léčitelství je v článku diskutováno z hlediska možných způsobů zajištění potravy z místních zdrojů a samozásobitelství. Jde o formu, která oproti globálnímu potravinářskému průmyslu méně zatěžuje životní prostředí. Lokální potravinové zdroje tradičně úzce souvisí s regionální kuchyní a léčitelstvím. Autorka se v tomto kontextu věnuje planým léčivým a jedlým rostlinám. Vychází z historicky doložených zpráv o využívání planě rostoucích rostlin na území České republiky, a pokouší se mapovat souvislosti mezi člověkem a jeho prostředím, které se projevují znalostmi o samotných rostlinách i způsobech jejich využití. Zájem o plané rostliny se dnes opět vrací díky environmentálním akcentům, a to z hledika nutnosti péče o krajinu v širších souvislostech.
Anotace anglicky
Recently, the theme of regional cuisine and healing is again relevant, especially in the context of local foods and self-sufficiency. Securing food from local sources is less harmful to the environment compared to the global food industry. The sources of local food are traditionally related to regional cuisine and medicine. In this context, the article deals with wild medicinal plants and wild edible plants. The author works with historically documented sources that map the occurrence of wild plants on the Czech territory; on this basis she outlines relationships between man and his environment. These relationships are manifested in the knowledge of plants and ways they are used. Interest in wild plants is revitalised today thanks to environmental accents and the need to care for the landscape.
Návaznosti
MUNI/A/1201/2019, interní kód MUNázev: Cesty k udržitelné a spravedlivější společnosti – environmentální přístupy (Akronym: CESTYSEN)
Investor: Masarykova univerzita, Cesty k udržitelné a spravedlivější společnosti – environmentální přístupy, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 09:29