SOMMER, Lumír. Analytická spektrometrie. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 173 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analytická spektrometrie. 1
Authors SOMMER, Lumír.
Edition 1. vyd. Praha, 173 s. 1986.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:24.
PrintDisplayed: 18/9/2021 20:54