KUBÁTOVÁ, Helena. Mediační praxe pohledem advokátů. In Lenka Holá a Martina Urbanová. Mediace v praxi optikou empirického výzkumu. Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 219-260. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-933-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mediační praxe pohledem advokátů
Název česky Mediační praxe pohledem advokátů
Název anglicky Mediation practice from the point of view of lawyers
Autoři KUBÁTOVÁ, Helena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Mediace v praxi optikou empirického výzkumu, od s. 219-260, 42 s. Právní monografie, 2020.
Nakladatel Wolters Kluwer
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Prodej publikace na stránkách nakladatelství Repozitář MU
Kód RIV RIV/00216224:14220/20:00114657
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7598-933-8
Klíčová slova česky advokát; mediační praxe; mediační dohoda; spokojený klient; rostoucí judikatura
Klíčová slova anglicky lawyer; mediation practice; mediation agreement; satisfied client; growing case law
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 8. 7. 2021 16:42.
Anotace
V letech 2019–2020 byly provedeny polostrukturované rozhovory s advokáty. Analýzou a interpretací dat byl vytvořen teoretický model a základní analytický příběh mediační praxe pohledem advokátů. Centrální kategorii modelu byla nazvána „dohoda je lepší než soud“. Všichni dotazovaní advokáti soudili, že v mnoha případech je dohoda v rámci mimosoudního řešení sporu lepší než soudní řízení. Advokáti, kteří jsou osobně přesvědčeni, že mediace má nejenom význam, ale i smysl, sami svým klientům mediaci doporučují i s ohledem na to, že nejdůležitější je, aby byl klient spokojený, a po rozsudku obvykle spokojený nebývá. Advokáti navrhují velmi často klientům mediaci v opatrovnických sporech, které považují za specifické. Na druhou stranu jsou advokáti, kteří klientovi mediaci nedoporučují, protože mají dojem, že mediace v současné podobě není pro klienta přínosem a možnost navrhnout či nařídit mediaci ponechávají na uvážení soudce. Advokáti reflektovali právní kontext mediace a v rámci něj mluvili především o rostoucí judikatuře, která snižuje schopnost predikce výsledku soudního jednání. To vede k tomu, že advokáti navrhují klientům, aby se pokusili s protistranou dohodnout a neřešili svůj problém soudní cestou. Rostoucí judikatura tak trochu paradoxně otevírá dveře mimosoudním řešením sporů včetně mediace.
Anotace anglicky
In 2019–2020, semi-structured interviews were made with lawyers. The data were analysed and interpreted and theoretical model and its basic analytical story of mediation practice from the point of view of lawyers was created. The central category of the model was called “agreement is better than court”. All the lawyers interviewed stated that in many cases an out-of-court settlement is better than legal proceedings. Lawyers who are personally convinced that mediation has not only a sense but also an effect, recommend mediation to their clients themselves, given that the most important thing is that the client is satisfied, and according to them the client is usually not satisfied after the judgment. Lawyers very often suggest mediation to their clients in guardianship disputes which they consider specific. On the other hand, there are lawyers who do not recommend mediation to the client, because they have an impression that mediation in its current is not beneficial for the client and leave the possibility of suggesting mediation or ordering the first meeting with a registered mediator to the discretion of the judge. Lawyers reflected the legal context of mediation and spoke mainly about the growing case law, which reduces the ability to predict the outcome of standard legal proceedings. As a result, lawyers suggest to their clients to try and reach an agreement with the other party and not resolve their problem in court. Paradoxically, the growing case law opens the door to out-of-court dispute resolution, including mediation.
Návaznosti
GA18-01417S, projekt VaVNázev: Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci
Investor: Grantová agentura ČR, Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
20210708154000237.pdf   Verze souboru Georgala, P. 8. 7. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1727348/20210708154000237.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1727348/20210708154000237.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1727348/20210708154000237.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1727348/20210708154000237.pdf?info
Vloženo
Čt 8. 7. 2021 16:42, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., učo 242668
  • osoba Mgr. Martin Lakomý, Ph.D., učo 363739
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., učo 242668
  • osoba Mgr. Martin Lakomý, Ph.D., učo 363739
Atributy
 

20210708154000237.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1727348/20210708154000237.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1727348/20210708154000237.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3,1 MB
Hash md5
3f3fe9806edc935f199d3287273555d8
Vloženo
Čt 8. 7. 2021 16:42

20210708154000237_Archive.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1727348/20210708154000237_Archive.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1727348/20210708154000237_Archive.pdf
Typ souboru
PDF/A (application/x-pdf)
Velikost
10,9 MB
Hash md5
ea18dadc450ed4694cfb0cb4ca8f7c9a
Vloženo
Čt 8. 7. 2021 16:53

20210708154000237.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1727348/20210708154000237.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1727348/20210708154000237.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
26,4 KB
Hash md5
7f31c8fad50fa34b521ac00a28ba9116
Vloženo
Čt 8. 7. 2021 16:56
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 8. 6. 2023 09:39