KOSTELECKÁ, Marta. Úvod do fonetiky a fonologie 1 - 8. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do fonetiky a fonologie 1 - 8
Název anglicky Introduction to Phonetics and Phonology 1 - 8
Autoři KOSTELECKÁ, Marta.
Vydání 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60202 Specific languages
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky phonetics phonology Dutch Czech segmental suprasegmental
Změnil Změnila: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D., učo 40090. Změněno: 18. 1. 2021 21:34.
Anotace
V souboru osmi přednášek jsem se zaměřila na teoretický úvod do fonetiky a fonologie. V přednáškách jsem pojednala o tom, čím se zabývá fonetika a čím fonologie, jaký je mezi těmito jazykovědnými disciplínami rozdíl. Dále jsem se zabývala fonetickým přepisem a fonetickou abecedou, mluvními orgány, stavbou slabiky, škálou sonority, hláskovým inventářem = samohláskami a dvojhláskami, souhláskami nizozemštiny ve srování s češtinou a také suprasegmentální fonetikou a fonologií a především problematikou přízvuku slovního. Přednášky byly určeny pro studenty nizozemštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Anotace anglicky
In a set of eight lectures, I focused on a theoretical introduction to phonetics and phonology. In the lectures I discussed what phonetics deals with and what phonology is, what is the difference between these linguistic disciplines. I also dealt with phonetic transcription and phonetic alphabet, speech organs, syllable structure, sonority scale, phonetic inventory = vowels and diphthongs, Dutch consonants in comparison with Czech and also suprasegmental phonetics and phonology and especially the issue of word stress. The series of lectures was designed for the students of Dutch at the Charles University in Prague.
VytisknoutZobrazeno: 9. 3. 2021 00:24