NOVÁK, Marek. Velebení kováři. In Novák, Marek. Blanensko a Moravský kras v pravěku. Olomouc: Muzeum Blanenska, p. o., 2020. s. 139-171. ISBN 978-80-86951-40-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Velebení kováři
Název anglicky Glorified blacksmiths
Autoři NOVÁK, Marek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Olomouc, Blanensko a Moravský kras v pravěku, od s. 139-171, 33 s. 2020.
Nakladatel Muzeum Blanenska, p. o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/20:00117809
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-86951-40-9
Klíčová slova česky Blanensko; Moravský kras; pravěk; jeskyně
Klíčová slova anglicky Blanensko region; Moravian Karst; Prehistoric times; caves
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Matulíková, učo 405304. Změněno: 10. 3. 2021 23:01.
Anotace
Kapitola shrnuje nové poznatky o osídlení regionu Blanenska ve starší době železné, včetně několika nových dosud nepublikovaných nálezů. Je rozdělena na obecnou a regionální část. Zatímco v obecné části charakterizuje periodu starší doby železné v rámci kontextu střední Evropy, v té regionální se zaměřuje již na konkrétní lokality a nálezy, přičemž největší důraz je kladen na unikátní jeskynní svatyni v Býčí skále, kterou se snaží popsat a interpretovat v souladu s novými poznatky.
Anotace anglicky
The chapter summarizes new findings on the settlement of the Blansko region in the Early Iron Age, including several new as yet unpublished finds. It is divided into general and regional part. While the general part describes the period of the Early Iron Age in the context of Central Europe, the regional part focuses on local important sites and finds, especially on the unique site Býčí skála cave, which it tries to describe and interpret according to new knowledge.
Návaznosti
MUNI/A/0839/2019, interní kód MUNázev: Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace IX
Investor: Masarykova univerzita, Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace IX, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2023 11:26