HODES, Aleš. Srovnání pojetí eucharistie v díle Jana Viklefa De Eucharistia a Jana Husa De corpore Christi (Comparison of the concepts of Eucharist in works of John Wyclif’s De Eucharistia and John Hus’ De corpore Christi). Sacra. Masarykova univerzita, 2019, vol. 17, No 1, p. 17-29. ISSN 1214-5351.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Srovnání pojetí eucharistie v díle Jana Viklefa De Eucharistia a Jana Husa De corpore Christi
Name (in English) Comparison of the concepts of Eucharist in works of John Wyclif’s De Eucharistia and John Hus’ De corpore Christi
Authors HODES, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sacra, Masarykova univerzita, 2019, 1214-5351.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60304 Religious studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00117818
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Jan Hus; Jan Viklef; eucharistie; transsubstanciace; remanence; tělo a krev Kristova; chléb; víno; scholastická metafyzika
Keywords in English John Hus; John Wyclif; eucharist; transubstantiation; remanence; the body and blood of Christ; bread; wine; scholastic metaphysics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., učo 64955. Changed: 18. 1. 2021 15:35.
Abstract
Hlavním cílem této studie je analyzovat pojetí eucharistické transformace v pozdním středověku, konkrétně v dílech slavných učenců a reformátorů Jana Viklefa a Jana Husa. Jejich postoje k této otázce jsou konfrontovány s širším kontextem debaty o eucharistii, která zahrnuje argumenty z teologického, exegetického, scholastického úhlu pohledu. Charakteristické názory obou autorů jsou konfrontovány s převládajícím učením dané éry, konkrétně s transsubstanciací a remanencí. Srovnání odhalí rozdíly mezi eucharistickými koncepcemi, které podporovali oba myslitelé. Na základě těchto skutečností analýza sleduje cíle, motivace a inspirace Jana Viklefa a Jana Husa, potažmo co je vedlo k různým závěrům.
Abstract (in English)
The main aim of this study is to analyse the concepts of eucharistic transformation in the late Medieval Ages, specifically in the works of famous scholars and reformers John Wyclif and John Hus. Their positions on the issue are framed in a wider context on the debate on the Eucharist, which includes arguments from theological, exegetic, and scholastic metaphysics points of view. Characteristic opinions of both authors are confronted with the predominant teachings of the era, namely transubstantiation and remanence. The comparison will uncover differences between eucharist concepts, which were upheld by both thinkers. Based on these facts, the analysis follows the purposes, motivations and inspirations of John Wyclif and John Hus and what led them to different conclusions.
Links
MUNI/A/0858/2019, interní kód MUName: Výzkumné trendy v současné religionistice (Acronym: VYTRESOUR)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
3_Sacra_17-2019-1_5.pdf   File version Hodes, A. 15. 1. 2021

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 15. 1. 2021 19:23

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Aleš Hodes, učo 477458
  • a concrete person Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., učo 64955
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Aleš Hodes, učo 477458
  • a concrete person Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., učo 64955
Attributes
 

3_Sacra_17-2019-1_5.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
331,9 KB
Hash md5
456e963e84344d1253670a5c86bdf851
Uploaded/Created
Fri 15. 1. 2021 19:23

3_Sacra_17-2019-1_5.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1728837/3_Sacra_17-2019-1_5.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
44,7 KB
Hash md5
a2b392f91b3882b425fc3eb1a1aba172
Uploaded/Created
Fri 15. 1. 2021 19:30
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 3. 2023 20:02