POSPÍŠIL, Ivo. Osvaľd Špengler i češskij kontekst (marginaľnyje zametki) (Oswald Spengler and the Czech Context (Marginal Remarks)). In Mnich, Roman; Blaškiv, Olksana. Osvaľd Špengler i slavjane. 1. vyd. Siedlce: Institut regionaľnoj kuľtury i literaturovcedčeskich issledovanij im. GFranciška Karpińskogo v Sedľcach, 2020. p. 122-151. ISBN 978-83-64884-87-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Osvaľd Špengler i češskij kontekst (marginaľnyje zametki)
Name in Czech Oswald Spengler a české souvislosti (marginální poznámky)
Name (in English) Oswald Spengler and the Czech Context (Marginal Remarks)
Authors POSPÍŠIL, Ivo (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Siedlce, Osvaľd Špengler i slavjane, p. 122-151, 30 pp. 2020.
Publisher Institut regionaľnoj kuľtury i literaturovcedčeskich issledovanij im. GFranciška Karpińskogo v Sedľcach
Other information
Original language Russian
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/20:00117848
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-83-64884-87-0
Keywords (in Czech) Spenglerovy ideje; ruský a středoevropský kontext; slovanská myšlenka; J. L. Fischer; Lev Borský; Valerij Vilinskij
Keywords in English Spengler’s ideas; the Russian and the Central European context; the Slavonic ideas; J. L. Ficher; Lev Borský;Valerij Vilinskij
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Igor Hlaváč, učo 342491. Changed: 22/3/2021 08:53.
Abstract
Nastojaščeje issledovanije zanimajetsja steržnevym proizvedenijem Osvaľda Špenglera Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (1918, 1922), obščeizvestnym vo vsej Jevrope s osobym otraženijem v Rossii; ono demonstrirujetsja v kontekste češskoj filosofskoj mysli i jeje situacii v centraľno-jevropejskom sostojanii veščej v ramkach tendencij k nacionaľnoj nezavisimosti i vlijanija slavjanskoij idei na osnove sravnenija koncepcij J. L. Fišera, Ľva Borskogo, russkogo emigranta Valerija Vilinskogo i civilizacionnoj roli Rossii, Sovetskoj Rosiii i pozže Sovetskogo Sojuza glazami tradicij češskoj sociaľnoj mysli mežvojennogo perioda.
Abstract (in Czech)
Přítomné bádání se zabývá stěžejním dílem Oswalda Spenglera Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (1918, 1922), všeobecně známém v celé Evropě se zvláštní reflexí v Rusku, a prezetuje je v kontextu českého filozofického myšlení a jeho situace ve středoevropském stavu věcí v rámci tendencí k národní nezávislosti a vlivu slovanské ideje na základě srovnání koncepcí J. L. Fischera, Lva Borského, ruského emigranta Valerije Vilinského a civilizační roli Ruska, sovětského Ruska a později SSSR očima českého sociálního myšlení meziválečného období.
Abstract (in English)
The present study deals with Spengler’s crucial work Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (1918, 1922) well-known all over Europe with a special reflection in Russia; it is demonstrated in the context of Czech philosophical thought and its situation in the Central European state of things and the tendencies towards national independence and the influence of the Slavonic idea compared with the conceptions of J. L. Ficher, Lev Borský, the Russian émigré Valery Vilinsky, and the civilizational role of Russia and later the Soviet Russia and the Soviet Union in the eyes of the traditions of the Czech social thought of the interwar period.
PrintDisplayed: 26/3/2023 04:21