BOGNÁR, Patrik. Korelace lehké dynamické penetrace na vybraných lokalitách. In Studentská geologická konference 2020. 2020. ISBN 978-80-210-9682-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Korelace lehké dynamické penetrace na vybraných lokalitách
Name in Czech Korelace lehké dynamické penetrace na vybraných lokalitách
Authors BOGNÁR, Patrik.
Edition Studentská geologická konference 2020, 2020.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-9682-0
Keywords (in Czech) Geotechnika; edometrický modul přetvárnosti; lehká dynamická penetrace typu SCALA; statická penetrace; zeminy; sedimentární horniny; Vnější Západní Karpaty
Keywords in English Geotechnics; oedometric modulus of deformation; dynamic cone penetration type SCALA; soil; sedimentary rocks; Carpatian foredeep
Changed by Changed by: Mgr. Patrik Bognár, učo 451273. Changed: 19. 1. 2021 19:48.
Abstract
Výzkum je primárně zaměřen na korelaci lehké dynamické penetrace typu SCALA se statickou penetrací. Sekundárně se pak zabývá výpočtem edometrického modulu přetvárnosti, který je následně porovnán se změřenými edometrickými moduly v laboratoři. Hodnoty naměřené statickou penetrací a laboratorními přístroji byly poskytnuty firmou Projekce iGeo s.r.o., která na zájmové lokalitě prováděla geologický průzkum (Poul, 2017). Výsledky naměřené pomocí lehké dynamické penetrace byly získány vlastním terénním výzkumem a následně přepočítány podle vzorce (ČNI, 2005). Grafické vyjádření výsledků ukazují ve většině případů, že lehké dynamické penetrace mají shodný vývoj trendu odporu na hrotu jako statické penetrace. Což je jasným plusem pro lehkou dynamickou penetraci vypovídajícím o její spolehlivosti při nasazení v geologických průzkumech. Tento projekt je zároveň vhodným podkladem k další etapě výzkumu, za účelem získání přesnějších vzorců pro přepočet dynamického odporu na hrotu. V druhé části výzkumu, která se zabývá edometrickým modulem se však ukázalo, že hodnoty změřené v terénu a následně přepočítané podle vzorce (ČNI, 2008) se zcela radikálně liší od měřených edometrických modulů v laboratoři. Z tohoto důvodu se jeví lehká dynamická penetrace typu SCALA, jako nevhodná náhrada za laboratorní edometrický přístroj. Kvůli nízkému počtu provedených laboratorních měření však toto tvrzení není zcela jednoznačné. K využití lehké dynamické penetrace pro tyto účely by bylo vhodné provést více kontrolních měření, případně upravit výše zmíněný, použitý vzorec.
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 20:06