JURENKA, Lukáš a Juraj FRANCŮ. Application of fluorescent light microscopy to enhanced lithofacies analysis of Jurassic carbonate rocks, SE Bohemian Massif. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 27, 1-2, s. 106-110. ISSN 1212-6209. doi:10.5817/GVMS2020-12399.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Application of fluorescent light microscopy to enhanced lithofacies analysis of Jurassic carbonate rocks, SE Bohemian Massif
Název česky Využití fluorescenční mikroskopie při studiu mikrofaciálních typů karbonátových hornin jv. okraje Českého masivu
Autoři JURENKA, Lukáš (703 Slovensko, domácí) a Juraj FRANCŮ (203 Česká republika, garant).
Vydání Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Brno, Masarykova univerzita, 2020, 1212-6209.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10505 Geology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Original web site
Kód RIV RIV/00216224:14310/20:00117936
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2020-12399
Klíčová slova anglicky Jurassic; Vranovice Formation; Carbonates; Dolomites; Diagenesis; Fluorescence
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 7. 4. 2021 11:09.
Anotace
Upper Jurassic limestones and dolomites of the Vranovice Formation occur on the southeastern slopes of the Bohemian Massif below the Western Carpathian thrust belt. They represent a special type of reservoir rocks in the potential geothermal systems and exhibit highly variable porosity, permeability, and flow mechanisms due to different type of diagenesis and pervasive dolomitization. Fluorescence and translucent light microscopy was used for more detailed petrographic analysis of Vranovice limestones and dolomites. Isopachous, syntaxial and dolomitic cements were distinguished along with fossils recrystallization. Two generations of dolomite were identified – replacement dolomite and zonal cementation dolomite, what suggests a number of changes in the formation water chemistry during the dolomitization process. Extent of the observed dolomitization is inversely related to the porosity of the Jurassic rocks. Postdiagenetic generation of fissures cutting the strata due to tectonic deformation is documented by bright fluorescent color. In the studied samples of Vranovice limestones and dolomites the fissures represent the most important migration pathways, more than pore throats themselves. Further genetic information on petroleum migration is interpreted from intercrystalline porosity filled with precipitated solid bitumen. Present results provide basis for further investigations in pore-water-rock interactions and changes in chemical conditions during diagenesis.
Anotace česky
Svrchně jurské vápence a dolomity vranovického souvrství se nacházejí jako autochtonní relikty na jv. okraji Českého masivu, pod příkrovy Západních Karpat. Představují speciální typ rezervoárových hornin s velmi proměnlivou porozitou a propustností. Petrofyzikální vlastnosti hornin vranovického souvrství jsou do značné míry ovlivněny diagenezí a dolomitizací. Pro detailnější petrografické analýzy těchto hornin je použita fluorescenční mikroskopie a mikroskopie v procházejícím světle. Je identifikováno několik typů cementů – izopachový, syntaxiální a dolomitický. Vyskytují se dvě generace dolomitu – náhražkový („replacement“) dolomit a zonální cementační dolomit, které pravděpodobně představují ranou diagenezi a pozdější fázi přeměny spojenou s hlubším pohřbením a zvýšenými teplotami. Jsou pozorovány případy prostorové spojitosti růstu cementačního dolomitu s póry v jurských horninách. Pukliny, které reprezentují nejdůležitější migrační cesty ve sledovaných horninách, jsou charakteristické výraznou fluorescencí použitého polyesteru. Jejich vznik lze přiřadit k pozdějším tektonickým deformacím. U jednoho ze studovaných vzorků jsou viditelné póry mezi krystaly vyplněny pevným bitumenem s charakteristickou žlutooranžovou fluorescencí. Indikují migraci uhlovodíků rozpukanými karbonátovými horninami. Současné výsledky poskytují základ k dalšímu studiu interakcí pór-voda-hornina a změnám chemických podmínek během diageneze.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Application_of_fluorescent_light_microscopy_to_enhanced_microfacies_analysis_of_Jurassic_carbonate_rocks__SE_Bohemian_Massif.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Jurenka, L. 21. 1. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1731418/Application_of_fluorescent_light_microscopy_to_enhanced_microfacies_analysis_of_Jurassic_carbonate_rocks__SE_Bohemian_Massif.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1731418/Application_of_fluorescent_light_microscopy_to_enhanced_microfacies_analysis_of_Jurassic_carbonate_rocks__SE_Bohemian_Massif.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1731418/Application_of_fluorescent_light_microscopy_to_enhanced_microfacies_analysis_of_Jurassic_carbonate_rocks__SE_Bohemian_Massif.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1731418/Application_of_fluorescent_light_microscopy_to_enhanced_microfacies_analysis_of_Jurassic_carbonate_rocks__SE_Bohemian_Massif.pdf?info
Vloženo
Čt 21. 1. 2021 09:56, Mgr. Lukáš Jurenka

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lukáš Jurenka, učo 380235
  • osoba Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722
Atributy
 

Application_of_fluorescent_light_microscopy_to_enhanced_microfacies_analysis_of_Jurassic_carbonate_rocks__SE_Bohemian_Massif.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1731418/Application_of_fluorescent_light_microscopy_to_enhanced_microfacies_analysis_of_Jurassic_carbonate_rocks__SE_Bohemian_Massif.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1731418/Application_of_fluorescent_light_microscopy_to_enhanced_microfacies_analysis_of_Jurassic_carbonate_rocks__SE_Bohemian_Massif.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
643,8 KB
Hash md5
297f845f9b18fff2326e84a3b0b0a89a
Vloženo
Čt 21. 1. 2021 09:56

Application_of_fluorescent_light_microscopy_to_enhanced_microfacies_analysis_of_Jurassic_carbonate_rocks__SE_Bohemian_Massif.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1731418/Application_of_fluorescent_light_microscopy_to_enhanced_microfacies_analysis_of_Jurassic_carbonate_rocks__SE_Bohemian_Massif.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1731418/Application_of_fluorescent_light_microscopy_to_enhanced_microfacies_analysis_of_Jurassic_carbonate_rocks__SE_Bohemian_Massif.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
15,2 KB
Hash md5
f419883d8291f7b2231f29b50d603d46
Vloženo
Čt 21. 1. 2021 11:00
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 9. 2022 07:17