NĚMEC, Jiří. Od sociální pedagogiky k pedagogice volného času. In Celostátní konference JABOK, 25 dialogu: Sociální pedagogika, její zdroje a přesahy. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od sociální pedagogiky k pedagogice volného času
Authors NĚMEC, Jiří.
Edition Celostátní konference JABOK, 25 dialogu: Sociální pedagogika, její zdroje a přesahy, 2018.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., učo 35929. Changed: 21/1/2021 12:30.
Abstract
Přednáška komparovala obě vědní disciplíny, teoretická východiska a jejich projekci do konstrukce studijních programů.
PrintDisplayed: 1/12/2023 08:22