URBANOVÁ, Martina. Umění dialogu. Zvládání konfliktu. In Urbanová, Martina, Večeřa, Miloš. Rétorika nejen pro právníky. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 173-192. Literární styl. Literární činnosti a technika. Efektivnost využívání jazyka. Spisovatelská činnost. ISBN 978-80-7380-809-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Umění dialogu. Zvládání konfliktu
Název anglicky The art of dialogue. Conflict management
Autoři URBANOVÁ, Martina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Plzeň, Rétorika nejen pro právníky, od s. 173-192, 20 s. Literární styl. Literární činnosti a technika. Efektivnost využívání jazyka. Spisovatelská činnost. 2020.
Nakladatel Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50802 Media and socio-cultural communication
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Repozitář MU
Kód RIV RIV/00216224:14220/20:00117975
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7380-809-9
Klíčová slova česky Dialog; diskuse; nesrozumitelnost; empatie; konflikt; asertivní chování ; vyjednávání; spolupráce
Klíčová slova anglicky Dialogue; discussion; incomprehensibility; empathy; conflict; assertive behaviour; negotiation; cooperation
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 17. 3. 2021 16:32.
Anotace
Kapitola Umění dialogu se věnuje dialogu, který spočívá v rovnoměrné výměně informací, která je klíčová a týká se všech účastníků dialogu. Jsou uvedeny hlavní zásady diskuse, která je založena na dialogu. K hlavním nešvarům dnešní doby patří skákání do řeči a nesrozumitelnost. Častým nedostatkem je i nízká míra empatie. Kapitola Zvládání konfliktu se věnuje konfliktu a jeho řešení, s důrazem na aktivní řešení konfliktů. Připomenuto je asertivní a neasertivní chování, agresivní a manipulativní chování. Pozornost je věnována vyjednávání vedoucí k dohodě, kde převládá spolupráce místo soupeření.
Anotace anglicky
The chapter The art of dialogue focuses on dialogue, which is based on an equal information exchange that is essential and concerns all of the participants of the dialogue. The text mentions the main principles of discussion, which is based on a dialogue. Some of the main problems of today’s communication are interruption of speech and incomprehensibility. Common deficiency is also a low empathy rate. The chapter Conflict management focuses on conflict and its resolution with emphasis on an active problem solving. It also mentions assertive and non-assertive behaviour, aggressive and manipulative behaviour. The attention is also brought to negotiation leading to an agreement where cooperation prevails over quarrel.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 03:51