REBOK, Tomáš, Michal BATKO, Milan ČERMÁK, Martin DRAŠAR, Daniel TOVARŇÁK, Pavel ZEZULA, Martin MACÁK, Matúš GUOTH, Matej BABEJ, Dávid BRILLA a Martin KAŽIMÍR. ANALYZA – Datový sklad. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ANALYZA – Datový sklad
Název anglicky ANALYZA – Dara Warehouse
Autoři REBOK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí), Michal BATKO (203 Česká republika, domácí), Milan ČERMÁK (203 Česká republika, domácí), Martin DRAŠAR (203 Česká republika, domácí), Daniel TOVARŇÁK (203 Česká republika, domácí), Pavel ZEZULA (203 Česká republika, domácí), Martin MACÁK (703 Slovensko, domácí), Matúš GUOTH (703 Slovensko), Matej BABEJ (703 Slovensko, domácí), Dávid BRILLA (703 Slovensko, domácí) a Martin KAŽIMÍR (703 Slovensko, domácí).
Vydání 2020.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW ANALYZA – Datový sklad
Kód RIV RIV/00216224:14610/20:00114823
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova anglicky data warehouse; ANALYZA
Technické parametry Softwarová komponenta Datový sklad implementuje úložiště veškerých dat v systému ANALYZA, prakticky uložených ve formě souborů, objektů a vazeb mezi nimi. Mimo uložení dat určených k analýze představuje Datový sklad i prostor, do kterého je možné ukládat mezivýsledky analytických operací – například v podobě rozšíření stávajících objektů o nové informace, atributy nebo i vytvořením zcela nových objektů či souborů. Hlavní důraz vytvořeného software je kladen na škálovatelnost, spolehlivost, rychlost a flexibilitu celého řešení. Kromě samotného datové skladu obsahuje archiv demonstraci doplňujícího software zajišťujícího propojení více Datových skladů a demonstraci jejich plnění. Software je distribuován jako open-source pod licencí Apache License Version 2.0; vlastníkem výsledku je Masarykova univerzita, IČO 00216224. Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., Ústav výpočetní techniky, Masarykova Univerzita, Šumavská 416/15, Brno 602 00, e-mail: rebok@ics.muni.cz, tel: +420 549 49 3492.
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Bc. Vít Eichler, učo 481109. Změněno: 3. 6. 2021 07:18.
Anotace
Softwarová komponenta Datový sklad implementuje úložiště veškerých dat v systému ANALYZA, prakticky uložených ve formě (rozměrných) souborů, objektů a vazeb mezi nimi. Mimo uložení dat určených k analýze představuje Datový sklad i prostor, do kterého je možné ukládat mezivýsledky analytických operací – například v podobě rozšíření stávajících objektů o nové informace, atributy nebo i vytvořením zcela nových objektů či souborů. Hlavní důraz vytvořeného software je kladen na škálovatelnost, spolehlivost, rychlost a flexibilitu celého řešení. Kromě samotného datové skladu obsahuje archiv demonstraci doplňujícího software zajišťujícího propojení více Datových skladů (tzv. proxy komponenta) a demonstraci jejich plnění pomocí uživatelsky přívětivého prostředí.
Anotace anglicky
The Data Warehouse software component implements the storage of all data in the ANALZA system, practically stored in the form of (large) files, objects, and links between them. In addition to storing data for analysis, the Data Warehouse also represents a space in which it is possible to store intermediate results of analytical operations – for example, in the form of extending existing objects with new information, attributes, or creating entirely new objects or files. The primary emphasis of the created software is placed on the scalability, reliability, speed, and flexibility of the whole solution. In addition to the data warehouse itself, the archive contains additional demonstrator software ensuring the interconnection of several Data warehouses (proxy component) and demonstrator of data insertion using a user-friendly environment.
Návaznosti
VI20172020096, projekt VaVNázev: Komplexní analýza a vizualizace heterogenních dat velkého rozsahu
Investor: Ministerstvo vnitra ČR, Program bezpečnostního výzkumu České Republiky v letech 2015-2020
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
data-insertion-and-knowledge-extraction-tool.zip  Čermák, M. 31. 1. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-insertion-and-knowledge-extraction-tool.zip
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1736344/data-insertion-and-knowledge-extraction-tool.zip
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-insertion-and-knowledge-extraction-tool.zip?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1736344/data-insertion-and-knowledge-extraction-tool.zip?info
Vloženo
Ne 31. 1. 2021 23:01, RNDr. Milan Čermák, Ph.D.

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D., učo 172673
 • osoba RNDr. Michal Batko, Ph.D., učo 2907
 • osoba RNDr. Milan Čermák, Ph.D., učo 325314
 • osoba RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685
 • osoba RNDr. Martin Macák, učo 410452
 • osoba Mgr. Matúš Guoth, učo 422787
 • osoba Bc. Dávid Brilla, učo 469054
 • osoba Matej Babej, učo 469098
 • osoba Bc. Martin Kažimír, učo 469285
 • osoba prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., učo 47485
 • osoba RNDr. Martin Drašar, Ph.D., učo 98998
Atributy
 

data-insertion-and-knowledge-extraction-tool.zip

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-insertion-and-knowledge-extraction-tool.zip
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1736344/data-insertion-and-knowledge-extraction-tool.zip
Typ souboru
archív ZIP (application/zip)
Velikost
121,5 MB
Hash md5
001b59fd5bd32cc2fdceee1ce0d1574c
Vloženo
Ne 31. 1. 2021 23:01
data-warehouse.pdf  Čermák, M. 1. 2. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-warehouse.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1736344/data-warehouse.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-warehouse.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1736344/data-warehouse.pdf?info
Vloženo
Po 1. 2. 2021 00:54, RNDr. Milan Čermák, Ph.D.

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D., učo 172673
 • osoba RNDr. Michal Batko, Ph.D., učo 2907
 • osoba RNDr. Milan Čermák, Ph.D., učo 325314
 • osoba RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685
 • osoba RNDr. Martin Macák, učo 410452
 • osoba Mgr. Matúš Guoth, učo 422787
 • osoba Bc. Dávid Brilla, učo 469054
 • osoba Matej Babej, učo 469098
 • osoba Bc. Martin Kažimír, učo 469285
 • osoba prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., učo 47485
 • osoba RNDr. Martin Drašar, Ph.D., učo 98998
Atributy
 

data-warehouse.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-warehouse.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1736344/data-warehouse.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,5 MB
Hash md5
14106ccb660da96233f19576c00930eb
Vloženo
Po 1. 2. 2021 09:02

data-warehouse.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-warehouse.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1736344/data-warehouse.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
58,5 KB
Hash md5
8e2d4a5cb69b6d204601d0a0a0b89c5f
Vloženo
Po 1. 2. 2021 09:15
data-warehouse-proxy.zip  Čermák, M. 31. 1. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-warehouse-proxy.zip
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1736344/data-warehouse-proxy.zip
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-warehouse-proxy.zip?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1736344/data-warehouse-proxy.zip?info
Vloženo
Ne 31. 1. 2021 22:58, RNDr. Milan Čermák, Ph.D.

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D., učo 172673
 • osoba RNDr. Michal Batko, Ph.D., učo 2907
 • osoba RNDr. Milan Čermák, Ph.D., učo 325314
 • osoba RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685
 • osoba RNDr. Martin Macák, učo 410452
 • osoba Mgr. Matúš Guoth, učo 422787
 • osoba Bc. Dávid Brilla, učo 469054
 • osoba Matej Babej, učo 469098
 • osoba Bc. Martin Kažimír, učo 469285
 • osoba prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., učo 47485
 • osoba RNDr. Martin Drašar, Ph.D., učo 98998
Atributy
 

data-warehouse-proxy.zip

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-warehouse-proxy.zip
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1736344/data-warehouse-proxy.zip
Typ souboru
archív ZIP (application/zip)
Velikost
37,6 KB
Hash md5
aceb6f569c2b96fe47dfafbf40e8084e
Vloženo
Ne 31. 1. 2021 22:58
data-warehouse.zip  Čermák, M. 31. 1. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-warehouse.zip
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1736344/data-warehouse.zip
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-warehouse.zip?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1736344/data-warehouse.zip?info
Vloženo
Ne 31. 1. 2021 22:58, RNDr. Milan Čermák, Ph.D.

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D., učo 172673
 • osoba RNDr. Michal Batko, Ph.D., učo 2907
 • osoba RNDr. Milan Čermák, Ph.D., učo 325314
 • osoba RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685
 • osoba RNDr. Martin Macák, učo 410452
 • osoba Mgr. Matúš Guoth, učo 422787
 • osoba Bc. Dávid Brilla, učo 469054
 • osoba Matej Babej, učo 469098
 • osoba Bc. Martin Kažimír, učo 469285
 • osoba prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., učo 47485
 • osoba RNDr. Martin Drašar, Ph.D., učo 98998
Atributy
 

data-warehouse.zip

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1736344/data-warehouse.zip
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1736344/data-warehouse.zip
Typ souboru
archív ZIP (application/zip)
Velikost
105,6 KB
Hash md5
ba27e6f13262188bf9013ef40cc7c4a0
Vloženo
Ne 31. 1. 2021 22:58
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 17. 1. 2022 03:00