JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petr NAJVAR, Libuše SAMKOVÁ, Lukáš ROKOS a Jan PETR. Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy. Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020, roč. 30, č. 1, s. 5-31. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2020-1-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy
Název česky Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy
Název anglicky Video in Teacher Education: Approaches and Challenges
Autoři JANÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí), Monika ČERNÁ (203 Česká republika, domácí), Petr NAJVAR (203 Česká republika, domácí), Libuše SAMKOVÁ (203 Česká republika), Lukáš ROKOS a Jan PETR.
Vydání Pedagogická orientace, Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/20:00114915
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2020-1-5
Klíčová slova česky video v učitelském vzdělávání; přípravné vzdělávání učitelů; profesní rozvoj; výuka
Klíčová slova anglicky video in teacher education; initial teacher education; professional development; instruction
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 15. 3. 2021 18:08.
Anotace
Přehledová studie zpracovává aktuální domácí a zahraniční přístupy k využívání videa v učitelském vzdělávání. Poukazuje na kontinuitu vývoje, kdy se videozáznamy původně pořizované pro výzkumné účely v přibývající míře používají v přípravném a dalším vzdělávání učitelů. Přehledová studie je rozvržena do čtyř částí. V první části je pojednán kontext učitelského vzdělávání, v němž se videa používají, a je zde představeno devět vybraných přístupů, které jsou v odborné literatuře zdokumentovány. Ve druhé části jsou zodpovídány čtyři otázky, které si přehledová studie klade: (1) Jak je daný přístup začleněn do rámcové koncepce učitelského vzdělávání / podpory profesního rozvoje? (2) Jaké cíle/účely stojí v základu daného přístupu? (3) Jaké komponenty jsou součástí celku a jakou plní funkci? (4) Jaké konkrétní aktivity (uživatelů, popř. tutorů či tvůrců) jsou s videem v rámci přístupu realizovány a co se jimi má rozvíjet? Ve třetí části přehledové studie jsou diskutovány výzvy, které se v dané oblasti objevují, jakkoliv ještě mnohdy nejsou reflektovány v související odborné literatuře. Jedná se o možnosti využití virtuální reality a 360o videí a o možnostech simulované a inscenované výuky jako alternativě videozáznamů – to vše v etických souvislostech využívání videa v učitelském vzdělávání. Čtvrtá část přehledové studie je výhledem, který se pokouší odpovědět na otázku, zda lze formulovat určitá měkká doporučení (guidelines), která by mohla vést vývoj v této oblasti.Přehledová studie zpracovává aktuální domácí a zahraniční přístupy k využívání videa v učitelském vzdělávání. Poukazuje na kontinuitu vývoje, kdy se videozáznamy původně pořizované pro výzkumné účely v přibývající míře používají v přípravném a dalším vzdělávání učitelů. Přehledová studie je rozvržena do čtyřčástí. V prvníčásti je pojednánkontext učitelského vzdělávání, v němžse videa používají, a je zde představeno devět vybranýchpřístupů, kteréjsou v odbornéliteratuře zdokumentovány. Ve druhéčásti jsou zodpovídányčtyři otázky, kterési přehledovástudie klade: (1) Jak je danýpřístup začleněn do rámcovékoncepce učitelského vzdělávání / podpory profesního rozvoje? (2) Jaké cíle/účely stojí v základu daného přístupu? (3) Jaké komponenty jsou součástí celku a jakou plní funkci? (4) Jaké konkrétní aktivity (uživatelů, popř. tutorů či tvůrců) jsou s videem v rámci přístupu realizovány a co se jimi má rozvíjet? Vetřetíčásti přehledovéstudie jsou diskutovány výzvy, kterése v danéoblasti objevují, jakkoliv ještěmnohdy nejsou reflektovány v souvisejícíodbornéliteratuře. Jednáse o možnosti využitívirtuálníreality a 360o videí a o možnostech simulované a inscenované výuky jako alternativě videozáznamů – to vše v etických souvislostech využívání videa v učitelském vzdělávání. Čtvrtá část přehledové studie je výhledem, který se pokouší odpovědět na otázku, zda lze formulovat určitá měkká doporučení (guidelines), která by mohla vést vývoj v této oblasti.
Anotace anglicky
This study surveys current national and international approaches to the use of video in teacher education. It depicts the continuity of the development showing that the video recordings, which were originally created for research purposes, have gradually been implemented in initial and in-service teacher education to a more considerable extent. The survey is divided into four parts. The first part discusses the context of teacher education, in which video is used, and introduces ten approaches that are documented in the relevant literature. The second part offers answers to the following four questions: (1) In what way is a particular approach integrated in the conception of teacher education / professional development support? (2) What aims / purposes are found in the rationale of individual approaches? (3) What components constitute a whole and how do they function? (4) What specific activities (those of users´, tutors´ or designers´) are implemented within the framework of a particular approach and what are they intended to develop? The third part of the study offers a discussion of the challenges, which have emerged in the field; however, they have not been reflected in the relevant literature yet. It mainly concerns the implementation of virtual reality and 360-degree video, the potential of on-line simulations, vignettes, and concept cartoons representing alternatives to video, and ethical issues related to the use of video in teacher education, etc. The fourth part of the study attempts to answer the question whether it is possible to formulate certain guidelines that might direct the development in this field.
Návaznosti
TL02000368, projekt VaVNázev: Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice
Investor: Technologická agentura ČR, ÉTA
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2021 05:14