Informační systém MU
ZINDULKOVÁ, Kristina, Christian KIMMICH a Martin ČERNÝ. Souhrnná výzkumná zpráva k dopadům restriktivních opatření proti šíření covid-19 na zaměstnanost. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 31 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Souhrnná výzkumná zpráva k dopadům restriktivních opatření proti šíření covid-19 na zaměstnanost
Název anglicky Summary research report on the employment effects of restrictive measures against the spread of covid-19
Autoři ZINDULKOVÁ, Kristina (203 Česká republika, garant, domácí), Christian KIMMICH (276 Německo, domácí) a Martin ČERNÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 31 s. 2020.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 50203 Industrial relations
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/20:00114919
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky covid-19; zaměstnanost; input-output analýza
Klíčová slova anglicky covid-19; employment; input-output analysis
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 18. 2. 2021 19:49.
Anotace
Výsledek sumarizuje výzkumná zjištění na bázi využití input-output modelu vyvinutého v rámci projektu IMPACTECH. Pomocí sestavení scénářů možného vývoje redukce poptávky po jednotlivých odvětvích – v závislosti na postupu a intenzitě opatření proti šíření covid-19 – vyhodnocuje předpokládané dopady opatření na vývoj poptávky po práci. Aplikovaný přístup dokáže zhodnotit možný nárůst nezaměstnanosti (či například růst poptávky po pracovní síle způsobenou možným úbytkem zahraničních pracovníků), který lze předpokládat v závislosti na míře změn či poklesu poptávky a tím i poklesu výroby dle jednotlivých odvětví.
Anotace anglicky
The result summarizes research findings based on the use of the input-output model developed within the IMPACTECH project. It evaluates the expected impacts of measures on the development of labor demand by compiling scenarios of the possible development of demand reduction in individual sectors - depending on the procedure and intensity of measures against the spread of covid-19. The applied approach can assess the possible increase in unemployment (or, for example, growth in demand for labor caused by a possible decrease in foreign workers), which can be expected depending on the degree of change or decline in demand and thus decline in production by industry.
Návaznosti
TK01010208, projekt VaVNázev: Ekonomické dopady uplatnění různých technologií při nízkouhlíkové transformaci (Akronym: IMPACTECH)
Investor: Technologická agentura ČR, Ekonomické dopady uplatnění různých technologií při nízkouhlíkové transformaci
Zobrazeno: 27. 1. 2023 02:10