DJAKOW, Jana. Rok 2020 v přehledu - Následná intenzivní péče. Anesteziologie a intenzivní medicína. Olomouc: Solen, 2020, roč. 31, č. 6, s. 305-309. ISSN 1214-2158. doi:10.36290/aim.2020.063.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rok 2020 v přehledu - Následná intenzivní péče
Název anglicky Year 2020 in review - Post-acute intensive care
Autoři DJAKOW, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Anesteziologie a intenzivní medicína, Olomouc, Solen, 2020, 1214-2158.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30223 Anaesthesiology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/20:00118294
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.36290/aim.2020.063
UT WoS 000626842000012
Klíčová slova česky následná intenzivní péče; dlouhodobá péče; umělá plicní ventilace; weaning; kvalita života; etika
Klíčová slova anglicky post-acute care; long-term acute care; mechanical ventilation; weaning; health; related quality of life; ethics
Štítky 14110322, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 12. 5. 2021 14:48.
Anotace
Následná intenzivní péče (NIP) se zabývá léčbou a rehabilitací pacientů, kteří po zvládnutí akutní fáze onemocnění nadále potřebují podporu některé orgánové funkce, nejčastěji umělou plicní ventilaci (UPV). Cílem terapie na NIP je odvykání od UPV (weaning), případně převod na některý typ domácí plicní ventilace (invazivní nebo neinvazivní). U dětských pacientů je pravděpodobnost úspěšného odpojení od UPV z podstaty onemocnění způsobujících chronické respirační selhání násobně menší. Překládaný souborný článek shrnuje nejzajímavější publikace z oblasti následné intenzivní péče pro dospělé i dětské pacienty z posledních 12–18 měsíců. Zabývá se faktory při léčbě na jednotce intenzivní péče (JIP), které mohou ovlivnit ná sledné výsledky v oblasti péče postakutní. Věnuje se některým oblastem léčby a weaningu na NIP. V samostatném odstavci se věnuje dětské následné intenzivní péči a péči o pacienty s život omezujícím či život ohrožujícím onemocněním. Článek uzavírá rozbor některých publikací s tematikou kvality života dlouhodobě nemocných pacientů a jejich rodin a tematika etická. V poslední části jsou uvedeny nejdůležitější odborné doporučené postupy relevantní pro NIP vydané v loňském roce.
Anotace anglicky
Post-acute intensive care is intended for treatment and rehabilitation of patients who still need life-sustaining treatment (usually mechanical ventilation) after successful management of an acute phase of a disease. The goal of the therapy can be either weaning of arteficial ventilation or change and support of care with some type of home mecanical ventilation support (invasive or non-invasive). The probability of weaning from mechanical ventilation is much lower in paediatric patients as the disease spectrum associated with chronic respiratory failure also significantly differs. This 'year-in-review' article summarizes the most interesting publications in the field of post-acute and long-term care for adults and children published in the last 12-18 months. It covers topics from intensive care unit (ICU) factors influencing transfer and outcomes of post-acute care to chosen therapeutic modalities in post-acute care facilities. The theme of paediatric long-term ventilation and life-threatening and life-limiting diseases is outlined in separate paragraph. The last part of the review is dedicated to the health-related quality of life (HRQoL) as reported by patients and their families together with associated ethical topics. Last short section introduces the most important clinical practice guidelines published in the last year and relevant for the post-acute care facilities.
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2022 19:39