VEŘMIŘOVSKÝ, Adam. Philological Interpretation of Dramatic Text. Cesare Pavese's The Mountain. In Tomáš Hoskovec. Expérience et avenir du structuralisme. 1. vyd. Kanina; Praha: OPS; Pražský lingvistický kroužek (Prague Linguistic Circle), 2019. s. 251-269. Travaux du Cercle linguistique de Prague. Nouvelle série; volume 8. ISBN 978-80-87269-56-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Philological Interpretation of Dramatic Text. Cesare Pavese's The Mountain.
Název česky Filologická interpretace dramatického textu. Skála Cesara Paveseho.
Autoři VEŘMIŘOVSKÝ, Adam (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Kanina; Praha, Expérience et avenir du structuralisme, od s. 251-269, 19 s. Travaux du Cercle linguistique de Prague. Nouvelle série; volume 8. 2019.
Nakladatel OPS; Pražský lingvistický kroužek (Prague Linguistic Circle)
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60201 General language studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/19:00118301
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87269-56-5
Klíčová slova česky strukturalismus; strukturní lingvistika
Klíčová slova anglicky structuralism; structural linguistics
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 28. 2. 2021 17:48.
Anotace
The chapter "Philological interpretation of dramatic text" interprets the Czech translation Skála of the original Italian dramatic text La rupe (The Mountain) by Cesare Pavese and is a supplement to author’s dissertation. At first, there is a brief introduction of the text. Then there has been noted that the interpretation of texts is a crucial part of linguistic research. Furthermore, the historical path that has been chosen by the author to be followed in this endeavour has been described. The interpretation of the text Skála begins with very general levels of the text. On this general level, dimensions, domains and actors or agonists, who find themselves within these semantic fields, can be identified. Then the interpretation of a dramatic text according to Jiří Veltruský is provided, showing how signs change their values in different domains. Afterwards, the author describes the isotopic bundle which could be found as a main topic link in the text and explains how does this interpretation fulfil Jan Mukařovský’s goal; the concept of semantic gesture.
Anotace česky
Kapitola „Filologická interpretace dramatického textu“ interpretuje český překlad (Skála) původně italského dramatického textu Cesara Paveseho La Rupe a doplňuje tak autorovu disertační práci. Po stručném popisu textu a jeho korpusovém zařazení se zdůrazňuje, že interpretace textů je zásadní součástí lingvistického výzkumu. Interpretace textu Skála začíná velmi obecnou úrovní textu. Na této obecné úrovni lze identifikovat dimenze, domény a aktéry či agonisty, kteří se v daných sémantických polích nacházejí. Poté se autor zaměřuje na interpretaci dramatického textu podle Jiřího Veltruského, dle nějž znaky obměňují svou hodnotu v různých významových kontextech (resp. doménách). Dále autor popisuje isotopický svazek, který lze v textu nalézt jakožto odkaz na hlavní téma, a objasňuje, jak tato interpretace souvisí s konceptem Jana Mukařovského, tj. sémantickým gestem.
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2022 05:44