HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ. Anatomy. Peripheral Nervous System. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-8993-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Anatomy. Peripheral Nervous System
Name in Czech Anatomie. Periferní nervová soustava
Authors HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ.
Edition 1. dotisk 1. vyd. Brno, 2020.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-8993-8
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 1/3/2021 15:05.
Abstract
The textbook Anatomy: Peripheral Nervous System is designed for anatomy course taken by medical school students. It provides students with the information on craniospinal nerves including the peripheral autonomic nervous system required for the Anatomy final examination. The textbook includes tables and diagrams facilitating learning.
Abstract (in Czech)
Učebnice je určena pro studenty lékařské fakulty. Obsahuje informace o kraniospinálních nervech včetně periferního autonomního nervového systému, které jsou od studentů medicíny požadovány u závěrečné zkoušky z anatomie. Text je doplněn přehlednými tabulkami a schématy.
PrintDisplayed: 26/6/2022 03:56