RICHTER, Štěpán. Zajištění dluhu ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (Debt security in contracts for the supply of digital content and digital services). In Markéta Selucká, Michal janoušek, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2019 Část VIII. – Zajištění dluhu. 1. elektronické vydání. Masarykova univerzita, 2020. p. 79-91, 103 pp. ISBN 978-80-210-9804-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zajištění dluhu ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb
Name in Czech Zajištění dluhu ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb
Name (in English) Debt security in contracts for the supply of digital content and digital services
Authors RICHTER, Štěpán.
Edition 1. elektronické vydání. DNY PRÁVA 2019 Část VIII. – Zajištění dluhu, p. 79-91, 103 pp. 2020.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
ISBN 978-80-210-9804-6
Keywords (in Czech) Digitální obsah; digitální služba; zajištění dluhu; smluvní praxe
Keywords in English Digital Content; Digital Service; Debt Security; Contractual Practice
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Štěpán Richter, učo 421860. Changed: 11/3/2021 09:25.
Abstract
Přestože regulace smluvního poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb byla schválena teprve 20. 5. 2019 Evropským parlamentem a Radou v podobě Směrnice (EU) 2019/770, a implementace této směrnice do právního řádu ČR se teprve připravuje, je digitální obsah v praxi poskytován již desítky let, a za tuto dobu se utvořila rozsáhlá smluvní praxe. Cílem tohoto článku je najít a analyzovat nejčastěji používané instituty zajištění dluhu v praxi poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb v ČR. Tato smluvní ujednání budou dále zkoumána ve vztahu k budoucí právní úpravě.
Abstract (in Czech)
Přestože regulace smluvního poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb byla schválena teprve 20. 5. 2019 Evropským parlamentem a Radou v podobě Směrnice (EU) 2019/770, a implementace této směrnice do právního řádu ČR se teprve připravuje, je digitální obsah v praxi poskytován již desítky let, a za tuto dobu se utvořila rozsáhlá smluvní praxe. Cílem tohoto článku je najít a analyzovat nejčastěji používané instituty zajištění dluhu v praxi poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb v ČR. Tato smluvní ujednání budou dále zkoumána ve vztahu k budoucí právní úpravě.
Abstract (in English)
Although written regulation regarding the supply of digital content and digital services was agreed upon by the European Parliament and Council in the form of Directive (EU) 2019/770, and the implementation process in the Czech is underway, digital content has been supplied for decades, and during that time, a vast array of practices has formed. The purpose of this article is to find and analyse the most commonly used forms of debt security in the contractual practice of the supply of digital content and digital services in Czech Republic. These practices will be also analysed in the scope of the upcoming regulation.
PrintDisplayed: 4/2/2023 16:40