Informační systém MU
RICHTER, Štěpán. Zajištění dluhu ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. In Markéta Selucká, Michal janoušek, Jiří Valdhans. DNY PRÁVA 2019 Část VIII. – Zajištění dluhu. 1. elektronické vydání. Masarykova univerzita, 2020. s. 79-91, 103 s. ISBN 978-80-210-9804-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zajištění dluhu ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb
Název česky Zajištění dluhu ve smlouvě o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb
Název anglicky Debt security in contracts for the supply of digital content and digital services
Autoři RICHTER, Štěpán.
Vydání 1. elektronické vydání. DNY PRÁVA 2019 Část VIII. – Zajištění dluhu, od s. 79-91, 103 s. 2020.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
ISBN 978-80-210-9804-6
Klíčová slova česky Digitální obsah; digitální služba; zajištění dluhu; smluvní praxe
Klíčová slova anglicky Digital Content; Digital Service; Debt Security; Contractual Practice
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Štěpán Richter, učo 421860. Změněno: 11. 3. 2021 09:25.
Anotace
Přestože regulace smluvního poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb byla schválena teprve 20. 5. 2019 Evropským parlamentem a Radou v podobě Směrnice (EU) 2019/770, a implementace této směrnice do právního řádu ČR se teprve připravuje, je digitální obsah v praxi poskytován již desítky let, a za tuto dobu se utvořila rozsáhlá smluvní praxe. Cílem tohoto článku je najít a analyzovat nejčastěji používané instituty zajištění dluhu v praxi poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb v ČR. Tato smluvní ujednání budou dále zkoumána ve vztahu k budoucí právní úpravě.
Anotace česky
Přestože regulace smluvního poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb byla schválena teprve 20. 5. 2019 Evropským parlamentem a Radou v podobě Směrnice (EU) 2019/770, a implementace této směrnice do právního řádu ČR se teprve připravuje, je digitální obsah v praxi poskytován již desítky let, a za tuto dobu se utvořila rozsáhlá smluvní praxe. Cílem tohoto článku je najít a analyzovat nejčastěji používané instituty zajištění dluhu v praxi poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb v ČR. Tato smluvní ujednání budou dále zkoumána ve vztahu k budoucí právní úpravě.
Anotace anglicky
Although written regulation regarding the supply of digital content and digital services was agreed upon by the European Parliament and Council in the form of Directive (EU) 2019/770, and the implementation process in the Czech is underway, digital content has been supplied for decades, and during that time, a vast array of practices has formed. The purpose of this article is to find and analyse the most commonly used forms of debt security in the contractual practice of the supply of digital content and digital services in Czech Republic. These practices will be also analysed in the scope of the upcoming regulation.
Zobrazeno: 8. 2. 2023 18:16