Informační systém MU
MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH, Marek DOLEJŠÍ, Martin JÁNI, Jan KLEINER a Patricie SUŠOVSKÁ. Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. Brno: Masarykova univerzita. 64 s. 2020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19.
Název anglicky An experiment designed to investigate the effect of framing information about Covid-19 on the feelings of personal and societal threat posed by Covid-19, the evaluation of its risks, the emotional experience and changes in behaviour in response to the Co
Autoři MAREŠ, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí), Jakub DRMOLA (203 Česká republika, domácí), Lenka HRBKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Roman CHYTILEK (203 Česká republika, domácí), Petra MLEJNKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Michal TÓTH (703 Slovensko, domácí), Marek DOLEJŠÍ (203 Česká republika, domácí), Martin JÁNI (703 Slovensko, domácí), Jan KLEINER (203 Česká republika, domácí) a Patricie SUŠOVSKÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, 64 s. 2020.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/20:00114925
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky framing information; Covid-19 epidemics; emotions; experimental research
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 16. 3. 2021 12:12.
Anotace
Tato souhrnná výzkumná zpráva představuje výsledky experimentálního výzkumu týkajícího se vlivu rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání a na změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. Výzkum se uskutečnil v průběhu první vlny pandemie v květnu 2020 online a byl vyhodnocován na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zkoumány byly způsoby rámování pandemie, přičemž se ukázalo, že některé z nich jsou považovány za manipulativní a jiné ne. Hlavním zjištěním je to, že účastníci experimentu již měli silně zakotvené názory na problematiku epidemie a jejich změna pouhými rétorickými prostředky je obtížná. Současně se ukázaly rozdíly mezi jednotlivými prostředky. Výzkum rovněž zjistil nespokojenost s vybranými aspekty řešení epidemie ze strany vlády (především pokud se týká ekonomických dopadů). Zpráva obsahuje i doporučení pro budoucí zvládání epidemických situací.
Anotace anglicky
This summary research report presents the findings from an experimental study concerned with the effect of framing information about Covid-19 on people’s feelings of personal and societal threat posed by Covid-19, their evaluations of its risks, their emotional experiences and changes to their behaviour in response to the Covid-19 epidemic. The study was conducted online during the first wave of the pandemic in May 2020 and was evaluated at the Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic. It investigated the ways in which the pandemic was framed, and found that some of these frames were considered manipulative and others not. The main finding was that the experiment participants already had deeply set opinions on the pandemic and it was difficult to change these by rhetorical devices alone. Differences between the various framing devices were demonstrated. The study found that subjects were dissatisfied with some aspects of the government’s dealing with the epidemic (chiefly as far as its economic impacts were concerned). The report includes recommendations for the management of future epidemic situations.
Návaznosti
TL01000398, projekt VaVNázev: Experimentální výzkum individuálních reakcí na hrozby v kyberprostoru (Akronym: EXKYB)
Investor: Technologická agentura ČR, Experimentální výzkum individuálních reakcí na hrozby v kyberprostoru
Zobrazeno: 19. 4. 2024 02:20