Informační systém MU
HUBLIKAR, M., V. KADU, Jitender KUMAR, D. RAUT, S. SHIRAME, P. MAKAM a R. BHOSALE. (E)-2-(2-Allylidenehydrazinyl)thiazole derivatives: Design, green synthesis, in silico and in vitro antimycobacterial and radical scavenging studies. Archiv der Pharmazie. Weinheim: Verlag Chemie, 2020, roč. 353, č. 7, s. 2000003-2000014. ISSN 0365-6233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ardp.202000003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název (E)-2-(2-Allylidenehydrazinyl)thiazole derivatives: Design, green synthesis, in silico and in vitro antimycobacterial and radical scavenging studies
Autoři HUBLIKAR, M., V. KADU, Jitender KUMAR (356 Indie, garant, domácí), D. RAUT, S. SHIRAME, P. MAKAM a R. BHOSALE.
Vydání Archiv der Pharmazie. Weinheim, Verlag Chemie, 2020, 0365-6233.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30104 Pharmacology and pharmacy
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 3.751
Kód RIV RIV/00216224:14740/20:00118399
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1002/ardp.202000003
UT WoS 000530383800001
Klíčová slova anglicky (E)-2-(2-allylidenehydrazinyl)thiazoles; anti-inflammatory; antituberculosis; radical scavenger; beta-ketoacyl-ACP synthase
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D., učo 106624. Změněno: 16. 3. 2021 20:10.
Anotace
By understanding the rampant infections of Mycobacterium tuberculosis (Mtb) and inflammations caused due to the generation of radical species during the Mtb infection, a series of (E)-2-(2-allylidenehydrazinyl)thiazole derivatives, with dual-action properties, was designed. The molecules were designed with a considerable variation in LogP, one of the critical parameters in physicochemical properties, and analyzed for their drug-likeness. For the synthesis, a simple, green, and multicomponent one-pot synthesis method was developed. The in vitro inhibition potentials were evaluated against Mtb H(37)Rv by the microplate Alamar Blue assay. The results reveal that compound 6 was potent, with a MIC value of 6.5 mu g/ml, and showed better interactions with the KasA protein with binding free energy (Delta G) of -9.4 kcal/mol. Also, the radical scavenging properties were studied to establish the dual-action properties of the molecules. Compound 9 exhibited promising antioxidant and nitric oxide radical scavenging activities, with 81.7% and 81.0%, respectively, at 1,000-mu g/ml concentration.
Zobrazeno: 22. 7. 2024 21:44