Informační systém MU
SEDLÁKOVÁ, Markéta a David KOŠATKA. Construction of Global Competence in Higher Education: Discourse of Internationalization, Decolonization, and Social Justice. In The Role of Universities in Addressing Societal Challenges and Fostering Democracy. 2021.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Construction of Global Competence in Higher Education: Discourse of Internationalization, Decolonization, and Social Justice
Název česky Konstrukce globálních kompetencí v terciárním vzdělávání: Diskurz internacionalizace, dekolonializace a sociální spravedlnosti
Autoři SEDLÁKOVÁ, Markéta a David KOŠATKA.
Vydání The Role of Universities in Addressing Societal Challenges and Fostering Democracy, 2021.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50401 Sociology
Stát vydavatele Island
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW International Virtual Conference URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D., učo 252937. Změněno: 26. 3. 2021 19:00.
Anotace
Globalization and migration in today's modernist discoursive framework create a convoluted process that can no longer be described by national terminology and investigate by practices that have been used when nation-states have shaped how migration is perceived and discussed. Global perspective needs to be applied to cope with global issues such as migration and social imbalances of power and resources. As a part of educational discourse, global competence can offer access to different knowledge sources of the diversified world we all share. Universities are taking an essential role in constructing knowledge and (re)producing colonial discourse, which has created forms of oppression and unequal opportunities. Internationalization of Higher Education accelerates social reality and mobility and creates opportunities for reflection on structural inequalities through global competencies education. In the presented contribution, the authors investigate the discourse of global competencies for social justice through stakeholders' perspectives from worldwide Higher Education. Ten semi-structured interviews were used and analyzed using situation analysis (Clarke et al., 2018). The main research question was how the professionals of Higher Education construct and deliver the global competencies in their curriculum. The results show that four essential topics based on global competencies are: the critical shift in internationalization, sustainability, decolonization of power, and pluralism in the cultural dominance. In-depth conceptualization and implementation of global competencies may support universities' role in education toward global citizenship and foster the compensation of structural inequalities caused by national territorialism.
Anotace česky
Příspěvek pojednával o výzkumu zaměřenému na sociální spravedlnost a globální kompetence v terciárním vzdělávání. Hlavní výzkumná otázka se věnovala konstrukci globálních kompetencí v kurikulu u vybraných expertů. Výsledky poukazovaly na čtyři hlavní identifikované diskurzy: kritický obrat v internacionalizaci, udržitelnost, dekolonializace vědění a pluralismus v kulturní dominanci. Reflexe konceptualizace a implementace globálních kompetencí v kurikulu univerzity, směřuje k podpoře světoobčanství a potírání strukturálních nerovností.
Zobrazeno: 26. 9. 2023 19:07