OLIVOVÁ, Alena a Alena SLEZÁČKOVÁ. Osobnostní rozvoj při zotavování se ze závislosti na omamných látkách. E-psychologie. Praha, 2021, roč. 15, č. 1, s. 69-89. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.393.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osobnostní rozvoj při zotavování se ze závislosti na omamných látkách
Název anglicky Personal growth in substance abuse recovery
Autoři OLIVOVÁ, Alena (203 Česká republika, garant, domácí) a Alena SLEZÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání E-psychologie, Praha, 2021, 1802-8853.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50101 Psychology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Plný text příspěvku
Kód RIV RIV/00216224:14210/21:00121401
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.29364/epsy.393
Klíčová slova česky Osobnostní rozvoj; závislost; omamné látky; zotavování
Klíčová slova anglicky Personal growth; addiction; narcotic drugs; recovery
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., učo 24238. Změněno: 16. 4. 2021 08:05.
Anotace
Mnohé se ví o negativních dopadech závislostí na kvalitu života – ať jde o dopady ve fyzické či psychosociální rovině. Na pozadí se však mohou odehrávat důležité transformativní změny osobnosti, kterým by měla být věnována stejně tak významná část pozornosti. Tato přehledová studie nabízí souhrn dosavadních poznatků, které se zaměřují na aspekty osobnostního rozvoje následujícího po období aktivního užívání a závislosti na návykových látkách. Popisuje a integruje výsledky z devíti empirických studií – jediných, které v kontextu adiktologie zmiňují osobnostní rozvoj a splňují kritéria výběru. Tyto studie jsou dále diskutovány, je poukazováno jak na nejednotné přístupy ve volbě výchozích teoretických konceptů a jejich výzkumných designů, tak na různorodost výzkumných souborů, například co do typu omamné látky, na které u respondenta vznikla závislost, tak co do množství prodělaných recidiv a léčeb či způsobu léčby. Z přehledu citovaných studií vyplývá, že význam zotavování ze závislosti jde mnohem dále, než je pouhá abstinence. Na případné profitování ze závislosti výzkumníci v současné době nahlížejí z různých výchozích pozic, shodují se však v mnohých závěrech, jako je například důležitost sociální opory, vnímání procesu zotavení jako příležitosti k novému životu či zesílení pociťovaného smyslu života. Studie upozorňuje na důležitou a doposud málo prozkoumanou oblast práce s adiktologickou klientelou, která v praxi může přispět ke stabilitě v procesu zotavování ze závislosti, zvýšení kvality života a k osobnostnímu rozvoji.
Anotace anglicky
There is a lot known about how drug use and addiction affect a person´s life – with both negative physical and psychosocial outcomes. When coping with adverse events some positive transformative changes can be shown and that should be the matter of our interest as well. This review aims to gather, describe and integrate the results of nine empirical studies focused on personal growth associated with recovery from addiction. We had found diverse theoretical approaches as well as different methodology and survey sample characteristics within studies, such as the difference in groups of substances abused by respondents, number of their relapses and treatments as well as the treatment programs they went through. Review findings show that recovery goes beyond abstinence. The studies agree on the importance of social support, perceiving recovery as an ongoing process of growth and an opportunity to start a new life or find meaning in life even though the perspectives of the researchers vary. The article points out the research gap in addiction treatment, which may encourage the clients to profit from their addict´s experiences, use them to support the recovery process, and boost their quality of life and personal growth.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2023 13:52