MACEK, David, Michal JABŮREK, Edita CHVOJKOVÁ and Šárka PORTEŠOVÁ. Problematika měření socio-emočních schopností u dětí : srovnatelnost faktorové struktury posuzovací škály mezi otci, matkami a pedagogy (The Issue of Measuring Socio-Emotional Abilities in Children : Comparability of the Factor Structure of a Rating Scale Across Fathers, Mothers, and Teachers). Studia Paedagogica. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2021, vol. 26, No 1, p. 69-90. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2021-1-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika měření socio-emočních schopností u dětí : srovnatelnost faktorové struktury posuzovací škály mezi otci, matkami a pedagogy
Name (in English) The Issue of Measuring Socio-Emotional Abilities in Children : Comparability of the Factor Structure of a Rating Scale Across Fathers, Mothers, and Teachers
Authors MACEK, David (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal JABŮREK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Edita CHVOJKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Šárka PORTEŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Studia Paedagogica, Brno, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2021, 1803-7437.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW článek - open access
RIV identification code RIV/00216224:14230/21:00121426
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2021-1-3
Keywords (in Czech) socio-emoční schopnosti; posuzování schopností dětí; faktorová analýza; emoční inteligence; škála EI
Keywords in English socio-emotional competencies; rating of children's abilities; factor analysis; emotional intelligence; EI-Scale
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 24. 3. 2022 15:12.
Abstract
Cílem studie je s použitím české adaptace metody Škály emoční inteligence (Emotional Intelligence Scale) amerických autorů Vallerové a Pfeiffera z roku 2015 ověřit faktorovou strukturu přeložené verze dotazníku a její srovnatelnost napříč různými skupinami hodnotitelů. Sběru výzkumných dat se zúčastnilo celkem 87 učitelů, 251 matek a 117 otců, kteří s pomocí uvedené metody hodnotili socio-emoční schopnosti 315 dětí z 51 škol. Výsledkem byla identifikace dvoufaktorového modelu české verze dotazníku s faktory Prosociální chování a Emoční sebeuvědomění a seberegulace. Zároveň jsme z jistili, že daný model vykazuje dobrou shodu s daty matek a otců, v případě pedagogů však není akceptovatelný. Výsledky a implikace z jištění jsou diskutovány v kontextu dalšího využití metody a dopadu na budoucí výzkumy socio-emočních dovedností pomocí dotazníkových metod.
Abstract (in English)
The aim of this study was to assess the factor structure of the Czech adaptation of the Emotional Intelligence Scale by U.S. researchers Valler and Pfeiffer (2015) and its equivalence across different groups of raters. Altogether, 87 teachers, 251 mothers, and 117 fathers participated in the data collection, rating the socio-emotional competencies of 315 children from 51 schools. A two-factor model, consisting of prosocial behavior and emotional conscientiousness and self-regulation, proved to be most likely, showing an acceptable fit in both mothers and fathers; however, the fit was unsatisfactory in teachers. The results and possible implications are further discussed.
Links
MUNI/A/1458/2020, interní kód MUName: Doménově specifické schopnosti intelektově nadaných žáků
Investor: Masaryk University
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Problematika_mereni_socio-emocnich_schopnosti_u_deti.pdf Licence Creative Commons  File version Farkašová, B. 20. 4. 2021

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1761596/Problematika_mereni_socio-emocnich_schopnosti_u_deti.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1761596/Problematika_mereni_socio-emocnich_schopnosti_u_deti.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1761596/Problematika_mereni_socio-emocnich_schopnosti_u_deti.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1761596/Problematika_mereni_socio-emocnich_schopnosti_u_deti.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 20. 4. 2021 15:38, Mgr. Blanka Farkašová

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D., učo 167235
  • a concrete person Mgr. David Macek, Ph.D., učo 181669
  • a concrete person doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., učo 2024
  • a concrete person Mgr. Edita Chvojka, MSc, učo 439523
  • a concrete person Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333
Attributes
 

Problematika_mereni_socio-emocnich_schopnosti_u_deti.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1761596/Problematika_mereni_socio-emocnich_schopnosti_u_deti.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1761596/Problematika_mereni_socio-emocnich_schopnosti_u_deti.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
375,5 KB
Hash md5
ab60c8e6cc8a84f7582281f7eedfb569
Uploaded/Created
Tue 20. 4. 2021 15:38

Problematika_mereni_socio-emocnich_schopnosti_u_deti.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1761596/Problematika_mereni_socio-emocnich_schopnosti_u_deti.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1761596/Problematika_mereni_socio-emocnich_schopnosti_u_deti.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
56,2 KB
Hash md5
bab30cc912be492a244cdb5a73bc99f9
Uploaded/Created
Tue 20. 4. 2021 17:05
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 8. 12. 2022 10:30