DRÁBIK, Jakub. The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968 as Reflected in the "Western" Historiography. In Jakub Drábik. Operation Danube Reconsidered. The International Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis. 1. vyd. Stuttgart: Ibidem Verlag, 2021. s. 129-158, 43 s. ISBN 978-3-8382-1554-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968 as Reflected in the "Western" Historiography
Název česky Pražské jaro a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 očima "západní" historiografie
Autoři DRÁBIK, Jakub (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Stuttgart, Operation Danube Reconsidered. The International Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis, od s. 129-158, 43 s. 2021.
Nakladatel Ibidem Verlag
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-3-8382-1554-9
Klíčová slova česky historiografie; srpen 1968; Československo; Varšavská smlouva; invase
Klíčová slova anglicky historiography; august 1968; Czechoslovakia; Warszaw pact; invasion
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jakub Drábik, Ph.D., učo 240284. Změněno: 21. 4. 2021 12:24.
Anotace
The Prague Spring and its quashing by soviet tanks was not only an important event in Czech and Slovak national history; it also had a wider, global reach. It is no surprise, then, that the Prague Spring of 1968 is one of the best known and most thoroughly researched events in Czechoslovak history. It seems only appropriate, therefore, especially following the fiftieth anniversary of the event in 2018, to establish the current “state of play”. The essay does not seek to provide a complete list of works concerning the Prague Spring and the occupation of 1968 – such a task would be impossible. Instead, the essay focuses on the most significant works and seek to capture and analyse the main trends in the research into and writing about this event. It focuses on the Western historiography – especially works written in English – as that contribution to the scholarship is the most numerous and, arguably, the most influential. It also pays brief attention to the work of German, Italian and French historians.
Anotace česky
Pražské jaro a jeho potlačení sovětskými tanky nebylo jen důležitou událostí v českých a slovenských národních dějinách, mělo také širší význam a globální dosah. Není tedy žádným překvapením, že Pražské jaro 1968 je jednou z nejznámějších a nejdůkladněji prozkoumaných událostí v československých dějinách. Zdá se tedy jen vhodné, zejména po padesátém výročí události v roce 2018, prozkoumat současný „aktuální stav bádání“. Cílem práce není poskytnout úplný seznam prací týkajících se Pražského jara a okupace roku 1968 - takový úkol by byl nemožný. Místo toho se esej zaměřuje na nejvýznamnější díla a snaží se zachytit a analyzovat hlavní trendy ve výzkumu a psaní o této události. Zaměřuje se na západní historiografii – zejména na práce psané v angličtině - protože jejich příspěvek k našemu poznáné této události je nejpočetnější a pravděpodobně i nejvlivnější. Krátce také věnuje pozornost práci německých, italských a francouzských historiků.
Návaznosti
GP14-24730P, projekt VaVNázev: Kosmologie a sebekultivace v díle Zhuangzi: konstruování významu ve starověkých čínských textech
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
isbn1554_x1.pdf   Verze souboru Drábik, J. 21. 4. 2021

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Jakub Drábik, Ph.D., učo 240284
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 26. 9. 2021 03:32