KOTKOVÁ, Petra. Změna pohlaví v českém právním řádu. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, č. 7, s. 247-255. ISSN 1210-6410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Změna pohlaví v českém právním řádu
Název česky Změna pohlaví v českém právním řádu
Název anglicky Gender reassignment in the Czech legal system
Autoři KOTKOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck, 2021, 1210-6410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Repozitář MU
Kód RIV RIV/00216224:14220/21:00121460
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky změna pohlaví občanský zákoník zákon o specifických zdravotních službách Evropský soud pro lidská práva transgender
Klíčová slova anglicky Gender Reassignment Civil Code Specific Health Services AcT European Court of Human Rights Transgender
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 24. 2. 2022 11:23.
Anotace
Vývojem člověka tak může nastat životní situace, v níž se osoba nebude ztotožňovat se svým biologickým a psychickým pohlavím. I na takovou situaci reaguje právo. Posouzení, zda český právní řád vytváří ke změně pohlaví dostatečný rámec, bude cílem tohoto příspěvku. Součástí článku bude taktéž krátký exkurz do problematiky intersex osob, u nichž není možné na základě vnějších znaků biologické pohlaví po narození určit.
Anotace anglicky
Thus, through the development of a person, a life situation may arise in which the person will not identify with his or her biological and psychological sex. The law also responds to such a situation. The aim of this paper is to assess whether the Czech legal system creates a sufficient framework for gender reassignment. The article will also include a short excursion into the issue of intersex persons whose biological sex cannot be determined after birth on the basis of external features.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 04:18