DEMLOVÁ, Regina a Šárka MATYŠKOVÁ. Průběžná zpráva neintervenční observační studie: Ponderosa Observační studie k léčbě ponatinibem (Iclusig®) u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) ve všech fázích. NA. Brno: MU LF/MŠMT, 2020. 6 s. NA.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Průběžná zpráva neintervenční observační studie: Ponderosa Observační studie k léčbě ponatinibem (Iclusig®) u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) ve všech fázích
Název česky Non-interventional observational study Ponderosa Interim Report Observational study on CML patients in any phase treated with ponatinib (Iclusig®) at any dose
Název anglicky Interim report
Autoři DEMLOVÁ, Regina (203 Česká republika, garant) a Šárka MATYŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání NA. Brno, 6 s. NA, 2020.
Nakladatel MU LF/MŠMT
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výzkumná zpráva
Obor 30230 Other clinical medicine subjects
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/20:00118559
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky neintervenční observační studie; Ponderosa; ponatinib; klinická studie
Klíčová slova anglicky Non-interventional observational study; Ponderosa; ponatinib; clinical trial
Štítky Excelence Science, MU, operator, RIV
Změnil Změnila: Bc. Hana Vladíková, BBA, učo 244692. Změněno: 3. 12. 2021 11:01.
Anotace
Klinická studie Ponderosa: První zpráva o průběhu observační studie popisuje detailně průběh schvalovacího procesu a následné aktivity ve sledovaném období. Zpráva zahrnuje informace o iniciálním schválení studie etickými komisemi v jednotlivých centrech, dále o schválení dokumentů, které podléhaly schválení nebo vzetí na vědomí etickými komisemi v daném období, přehled aktivovaných center v ČR (adresa, hlavní zkoušející a data iniciace center), zařazení a nahlášení prvního pacienta na etické komise, počet zařazených pacientů v jednotlivých centrech, výskyt závažných nežádoucích účinků a nahlášení, zjištěná porušení protokolu a informace o nově zjištěných vlastnostech/nové poznatky o hodnoceném léčivém přípravku ve vztahu k jeho bezpečnosti a účinnosti.
Anotace anglicky
Ponderosa study Interim Report: The first report on the observational study describes the course of the approval process and subsequent activities in the period under review. The report includes information on the initial approval of the study by ethics committees in individual centers, as well as on the approval of documents that were subject to approval or acknowledgment by ethics committees in the period, an overview of activated centers in the Czech Republic (address, principal examiners the first patient to the ethics committee, the number of patients enrolled in each center, the incidence of serious adverse reactions and reports, identified protocol violations and information on newly identified properties / new findings on the investigational medicinal product in relation to its safety and efficacy.
Návaznosti
LM2018128, projekt VaVNázev: Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (Akronym: CZECRIN)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Český národní uzel Evropské sítě infrastruktur klinického výzkumu (CZECRIN)
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 19:36