VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ and Dana KROČILOVÁ. Význam morfologického hodnocení erytrocytů při anémii, kazuistika s nečekaným závěrem. In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárosní účastí. 2015. ISBN 978-80-244-4099-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Význam morfologického hodnocení erytrocytů při anémii, kazuistika s nečekaným závěrem
Authors VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ and Dana KROČILOVÁ.
Edition XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárosní účastí, 2015.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-244-4099-6
Changed by Changed by: RNDr. Soňa Vytisková, Ph.D., učo 21476. Changed: 5. 11. 2021 09:08.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vytiskova_morfEry.pdf   File version Vytisková, S. 5. 11. 2021

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1770517/Vytiskova_morfEry.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1770517/Vytiskova_morfEry.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1770517/Vytiskova_morfEry.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1770517/Vytiskova_morfEry.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 5. 11. 2021 09:01, RNDr. Soňa Vytisková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Soňa Vytisková, Ph.D., učo 21476
Attributes
 

Vytiskova_morfEry.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1770517/Vytiskova_morfEry.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1770517/Vytiskova_morfEry.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,4 MB
Hash md5
0ebcb0b9990aecd91c47735cee5fe03c
Uploaded/Created
Fri 5. 11. 2021 09:01

Vytiskova_morfEry_Archive.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1770517/Vytiskova_morfEry_Archive.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1770517/Vytiskova_morfEry_Archive.pdf
File type
PDF/A (application/x-pdf)
Size
34,7 MB
Hash md5
60353f6b5153240bf5541efa6f2a76d1
Uploaded/Created
Fri 5. 11. 2021 09:11

Vytiskova_morfEry.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1770517/Vytiskova_morfEry.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1770517/Vytiskova_morfEry.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
9,3 KB
Hash md5
b3e4424020c76dae4406567ed3a41fbf
Uploaded/Created
Fri 5. 11. 2021 09:14
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29. 11. 2022 01:29