ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Medzi prvou a tisícprvou nocou (Spomienka na prof. Jána Paulinyho) (A Life between the Lines of the Thousand and One Nights (A Tribute to Professor Ján Pauliny)). Verzia. Bratislava: DoSlov o.z., 2021, vol. 2021, No 1, 3 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Medzi prvou a tisícprvou nocou (Spomienka na prof. Jána Paulinyho)
Name (in English) A Life between the Lines of the Thousand and One Nights (A Tribute to Professor Ján Pauliny)
Authors ČIŽMÍKOVÁ, Danuša.
Edition Verzia, Bratislava, DoSlov o.z. 2021.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal (not reviewed)
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Ján Pauliny; Tisíc a jedna noc
Keywords in English Ján Pauliny; The Thousand and One Nights
Changed by Changed by: Mgr. Danuša Čižmíková, PhD., učo 240137. Changed: 8/6/2021 00:49.
Links
MUNI/A/1014/2019, internal MU codeName: Interdisciplinární výzkum klasických jazyků, jejich literatur a příslušných kultur – 2020 (Acronym: Klasické jazyky a kultury)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 7/12/2021 18:44