Informační systém MU
HOLAJ, Richard, Dana HLAVÁČKOVÁ, Barbora HRABALOVÁ, Lucie JANKŮ, Monika KLUČKOVÁ, Aleš HOLUBEC, Radim OŠMERA, Kryštof DAVÍDEK, Pavla BENETINOVÁ and David HAVÍŘ. CzechME. 2021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CzechME
Name (in English) CzechME
Authors HOLAJ, Richard (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Dana HLAVÁČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Barbora HRABALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lucie JANKŮ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Monika KLUČKOVÁ (191 Croatia, belonging to the institution), Aleš HOLUBEC (203 Czech Republic), Radim OŠMERA (203 Czech Republic), Kryštof DAVÍDEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavla BENETINOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and David HAVÍŘ (203 Czech Republic).
Edition 2021.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/21:00119828
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) čeština pro cizince; mobilní aplikace; m-learning
Keywords in English Czech for foreigners; mobile application; m-learning
Technical parameters V mobilní aplikaci byly zvoleny technologie založené na jazycích JavaScript, HTML a CSS. Především se jedná o komplexní JavaScriptový framework pro vývoj webových a mobilních aplikací Angular. Smlouva o využití výsledků byla uzavřena 27. 4. 2021 mezi společností EVE Technologies, s. r. o., zastoupenou jednatelem Mgr. Richardem Holajem, a Masarykovou univerzitou, zastoupenou rektorem prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D. EVE Technologies, s. r. o. Kamelova 3260/3 Záběhlice 106 00 Praha 106 IČO: 04325966 jednatel: Mgr. Richard Holaj, tel: 720 461 705
Tags Czech for foreigners, m-learning, rivok
Changed by Changed by: Mgr. Lucie Tomaňová, učo 445546. Changed: 24. 3. 2022 10:50.
Abstract
Výsledkem je mobilní aplikace zaměřená na výuku a procvičování češtiny pro cizince (úroveň A0, A1, A2) využívající formu m-learningu. Součástí aplikace je modul pro nácvik správné české výslovnosti, cvičení z pravopisu, gramatiky a slovní zásoby a cvičení zaměřená na posílení kompetencí uživatele v poslechu, čtení a psaní. Aplikace je zveřejněna v Google Play a App Store v demo verzi zdarma (CzechME) a plné verzi za poplatek (CzechME PRO).
Abstract (in English)
The result is a mobile application focused on teaching and practicing Czech for foreigners (level A0, A1, A2) using a form of m-learning. The application includes a module for practicing correct Czech pronunciation, exercises in spelling, grammar and vocabulary, and exercises aimed at strengthening the user's competencies in listening, reading and writing. The application is published on Google Play and the App Store in a free demo version (CzechME) and a full version for a fee (CzechME PRO).
Links
TL01000342, research and development projectName: Adaptabilní mobilní aplikace k výuce češtiny pro cizince
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
Displayed: 5. 10. 2022 06:34