DJAKOW, Jana a Mahulena EXNEROVÁ. DÍTĚ SE ZÁVAŽNÝM ŽIVOT LIMITUJÍCÍM NEBO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM – ASPEKTY PÉČE PALIATIVNÍ A INTENZIVNÍ. Urgentní medicína. České Budějovice: Mediprax CB, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 37-42. ISSN 1212-1924.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DÍTĚ SE ZÁVAŽNÝM ŽIVOT LIMITUJÍCÍM NEBO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM – ASPEKTY PÉČE PALIATIVNÍ A INTENZIVNÍ
Název anglicky CHILD WITH SERIOUS LIFE-LIMITING OR LIFE-THREATENING ILLNESS - ASPECTS OF PALLIATIVE AND INTENSIVE CARE
Autoři DJAKOW, Jana (203 Česká republika, garant, domácí) a Mahulena EXNEROVÁ (203 Česká republika).
Vydání Urgentní medicína, České Budějovice, Mediprax CB, 2021, 1212-1924.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30221 Critical care medicine and Emergency medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/21:00121847
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky dětská paliativní péče; život limitující a život ohrožující onemocnění; etika; komunikace; přednemocniční a urgentní péče
Klíčová slova anglicky paediatric palliative care; life-limiting and life-shortening conditions; ethics; communication; prehospital and emergency care
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 26. 4. 2022 13:05.
Anotace
Dětí se závažným život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním přibývá. Přestože jde o onemocnění a stavy vzácné, je třeba se připravit na to, že do kontaktu s těmito pacienty budou stále častěji přicházet také lékaři přednemocniční a urgentní péče. Tento článek se věnuje aspektům péče intenzivní a paliativní. Vysvětluje zásadní rozdíly mezi dětskou a dospělou paliativní péčí a nejčastější omyly, se kterými se při péči o tyto pacienty setkáváme. Pokouší se také nastínit nejčastější výzvy, se kterými se mohou potýkat poskytovatelé přednemocniční a urgentní péče, a nabízí možná řešení těchto situací. V neposlední řadě se věnuje také problematice komunikace jakožto nejdůležitější netechnické dovednosti při péči o tyto děti a jejich rodiny.
Anotace anglicky
There is increasing number of children with life-limiting and lifeshortening conditions (LLC). Although these conditions are usually rare, the contact with such patients might be more and more frequent also in the field of prehospital and emergency care. This text aims to clarify aspects of intensive and palliative care. We explain the main differences between paediatric and adult palliative care as well as the most frequent myths associated with the paediatric palliative care. We also try to outline frequent challenges perceived by prehospital and emergency care staff together with possible solutions of these difficult situations. Lastly, we mention the communication as the most important non-technical skill while taking care of these children and their families.
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2022 05:10