TAUCHEN, Jaromír. Das Handelsrecht und seine Entwicklung im Protektorat Böhmen und Mähren (1939–1945). Journal on European History of Law. 2021, roč. 12, č. 1, s. 56-67. ISSN 2042-6402.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Das Handelsrecht und seine Entwicklung im Protektorat Böhmen und Mähren (1939–1945)
Název česky Obchodní právo a jeho vývoj v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)
Název anglicky Commercial Law and its Developments in the Protectorate of Bohemia and Moravia 1939–1945
Autoři TAUCHEN, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Journal on European History of Law, 2021, 2042-6402.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Web časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/21:00121904
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Protectorate Bohemia and Moravia; Třetí říše; soukromé právo; obchodní právo; všeobecný obchodní zákoník; obchodní společnosti; právo cenných papírů; patentní právo; směnečné právo.
Klíčová slova anglicky Protectorate of Bohemia and Moravia; Third Reich; private law; commercial law; Austrian Commercial Code; corporations; securities law; patent law; promissory note law.
Štítky obchodní právo, období nesvobody, občanské právo, pravni dejiny, protektorát čechy a morava, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 4. 2. 2022 08:21.
Anotace
This article focuses on the state interventions in the sphere of commercial law in the Protectorate of Bohemia and Moravia during the years 1939-1945. Protectorate citizens (the Czechs) were mainly governed within the scope of commercial law by the Austrian Commercial Code of 1863, inherited from the Habsburg monarchy, which received only minor alterations. During the war, the Minister of Justice had wide powers to enforce restrictions or waive certain limitations when it came to commercial law, which was mainly justified by public order concerns and the environment of the war economy. The article takes note, among other issues, of the changes in corporation law, obligation law, patent law or securities law. During the existence of the Protectorate of Bohemia and Moravia, an entirely new system of regulation was also introduced for promissory notes and cheques.
Anotace česky
Tento příspěvek se zabývá zásahy ze strany státu do obchodního práva v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945. Pro protektorátní občany (Čechy) byl základním směrodatným právním předpisem obchodního práva především recipovaný rakouský „Všeobecný obchodní zákoník“ (č. 1/1863 ř. z.), ve kterém však byly v tomto období provedeny jen dílčí změny. V období války měl ministr spravedlnosti široká oprávnění a zmocnění činit především z důvodu veřejného pořádku nebo s ohledem na válečné poměry omezení či naopak úlevy od povinností stanovenými obchodněprávními předpisy. Příspěvek se věnuje např. změnám v právu obchodních společností, v závazkovém právu, v patentním právu či v právu cenných papírů. Úplně nové úpravy se v období Protektorátu Čechy a Morava dočkalo směnečné a šekové právo.
Anotace anglicky
This article focuses on the state interventions in the sphere of commercial law in the Protectorate of Bohemia and Moravia during the years 1939-1945. Protectorate citizens (the Czechs) were mainly governed within the scope of commercial law by the Austrian Commercial Code of 1863, inherited from the Habsburg monarchy, which received only minor alterations. During the war, the Minister of Justice had wide powers to enforce restrictions or waive certain limitations when it came to commercial law, which was mainly justified by public order concerns and the environment of the war economy. The article takes note, among other issues, of the changes in corporation law, obligation law, patent law or securities law. During the existence of the Protectorate of Bohemia and Moravia, an entirely new system of regulation was also introduced for promissory notes and cheques.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 05:08