DOPITA, Miloslav, Václav HAVLENA and Jiří PEŠEK. Ložiska fosilních paliv. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 263 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ložiska fosilních paliv
Authors DOPITA, Miloslav, Václav HAVLENA and Jiří PEŠEK.
Edition Vyd. 1. Praha, 263 s. 1985.
Publisher SNTL - Nakladatelství technické literatury
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:32.
PrintDisplayed: 24/9/2020 16:35