KRUMPHANZL, Vladimír and Zdeněk ŘEHÁČEK. Mikrobiální technologie : buňka a techniky jejího využití. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 360 s., 24.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mikrobiální technologie : buňka a techniky jejího využití
Authors KRUMPHANZL, Vladimír and Zdeněk ŘEHÁČEK.
Edition 1. vyd. Praha, 360 s., 24, 1988.
Publisher Academia
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:33.
PrintDisplayed: 13/5/2021 01:51