LACINA, Karel, Jakub SOPOUŠEK and Martin KONHEFR. Galvanic system with increased output voltage and way of increasing the output voltage of the galvanic system. 2021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Galvanic system with increased output voltage and way of increasing the output voltage of the galvanic system
Name in Czech Galvanický systém se zvýšeným výstupním napětím a způsob navýšení výstupního napětí galvanického systému
Authors LACINA, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jakub SOPOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Martin KONHEFR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Number: EP3669408B1, Publisher: European Patent Office, Place of publication: Munchen, Germany, Owner's name: Masarykova univerzita, 2021.
Other information
Original language English
Type of outcome Patent
Field of Study 10405 Electrochemistry
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW odkaz na stránku Evropského patentového úřadu
RIV identification code RIV/00216224:14740/21:00123784
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) galvanický článek;galvanický zkrat;výstupní napětí;(bio)palivový článek
Keywords in English galvanic cell;galvanic short circuit;output voltage;(bio)fuel cell
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Daniela Tršová, Ph.D., učo 242921. Changed: 13. 4. 2022 09:39.
Abstract
The invention relates to a galvanic system with increased output voltage and to the connection of several galvanic cells in one volume of the electrolyte respectively, and to the method of increasing the output voltage of the galvanic system by connecting several galvanic cells in one volume of the electrolyte.
Abstract (in Czech)
Vynález se týká galvanického systému se zvýšeným výstupním napětím, resp. zapojení několika galvanických článků v jednom objemu elektrolytu, a způsobu navýšení výstupního napětí galvanického systému zapojením několika galvanických článků v jednom objemu elektrolytu.
Links
LQ1601, research and development projectName: CEITEC 2020 (Acronym: CEITEC2020)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 29. 9. 2023 21:24