Informační systém MU
VRÁNA, Martin, Simona SURMAŘOVÁ, Petr HLISNIKOVSKÝ and Jiří DUJKA. Doprava v čase epidemie: opatření ve veřejné dopravě v České republice a jejích regionech. In Výroční konference ČGS 2020: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů, Plzeň. 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Doprava v čase epidemie: opatření ve veřejné dopravě v České republice a jejích regionech
Name in Czech Doprava v čase epidemie: opatření ve veřejné dopravě v České republice a jejích regionech
Authors VRÁNA, Martin, Simona SURMAŘOVÁ, Petr HLISNIKOVSKÝ and Jiří DUJKA.
Edition Výroční konference ČGS 2020: Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů, Plzeň, 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) COVID-19, epidemie, veřejné zdraví, veřejná doprava, dopravní omezení
Keywords in English COVID-19, epidemic, public health, public transport, restrictions
Changed by Changed by: Mgr. Martin Vrána, učo 405777. Changed: 17. 1. 2022 19:40.
Abstract
Celosvětová pandemie viru COVID-19 se stala fenoménem ovlivňujícím v první polovině roku 2020 všechny sféry lidského života. Opatření proti šíření viru vedly k omezování života ve veřejném prostoru a dotkly se také oblasti dopravy. Tyto dopady byly dvojího typu –jednak docházelo k omezování počtu spojů z důvodu snížené poptávky po přemisťování se, jednak bylo nezbytné dodržovat hygienická opatření na straně dopravců i cestujících. Dopady těchto opatření bylo možno sledovat na všech prostorových úrovních, od globální po lokální. Tento příspěvek se zabývá průběhem tzv. první vlny pandemie v České republice ve vztahu k veřejné dopravě a její organizaci. Cílem příspěvků je poskytnout přehled těchto opatření ve vztahu k obecným vládním nařízením a jejich následnou realizaci na celostátní, regionální (krajské) a lokální (vybraná velká města) úrovni. Dále příspěvek na třech případových studiích ukazuje, jakých změn doznala dálková vnitrostátní doprava na vybraných relacích. Došlo k zásadní redukci počtu dálkových spojů, některé linky nebyly provozovány vůbec, a samozřejmě došlo také ke zrušení veškerých přeshraničních spojení. Příspěvek pokrývá časové období od přelomu února a března 2020, kdy začínala opatření nabíhat, po konec května 2020, kdy došlo k postupnému uvolnění téměř všech přijatých opatření. V závěru příspěvku jsou jednak shrnuty základní znaky organizace dopravy během platnosti zvláštních opatření, jednak jsou naznačeny oblasti, ve kterých došlo k výrazným změnám, a jejichž následky mohou doznívat ještě po odeznění pandemie.
Links
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, interní kód MU
(CEP code: EF16_026/0008430)
Name: Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace (Acronym: NOVÁ MOBILITA)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Priority axis 1: Strengthening capacities for high-quality research
Displayed: 8. 6. 2023 00:10