CANAL, Laurent Georges. L’évolution des termes et expressions désignant les testicules, des Valseuses de Bertrand Blier (1972-74) à nos jours. Echo des études romanes. České Budějovice: Gallica o.s., 2021, roč. 17, č. 1, s. 129-139. ISSN 1801-0865.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název L’évolution des termes et expressions désignant les testicules, des Valseuses de Bertrand Blier (1972-74) à nos jours
Název česky Vývoj termínů a výrazů označujících varlata, od Bertranda Bliera Valseuses (1972-74) až po současnost
Název anglicky The evolution of terms and expressions designating the testicles, from Bertrand Blier’s Valseuses (1972-74) to the present day
Autoři CANAL, Laurent Georges (250 Francie, garant, domácí).
Vydání Echo des études romanes, České Budějovice, Gallica o.s. 2021, 1801-0865.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/21:00123786
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Les Valseuses; argot; varlata; synonyma; variace; funkce
Klíčová slova anglicky Les Valseuses; argot; testicles; synonyms; variations; functions
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 9. 3. 2022 13:54.
Anotace
Cet article propose une comparaison entre les termes désignant les testicules dans l’œuvre de Bertrand Blier Les Valseuses (le roman, le film et la bande annonce du film) du début des années 1970, et les derniers recensés dans divers dictionnaires récents, papier et en ligne. Ces synonymes, attestés à l’écrit (pour une datation approximative de leur usage), suivent des variations : diaphasique, diatopique et diachronique ; ont des fonctions : ludique et de contournement de tabou; et une, voire plusieurs matrices sémantiques communes. Leur fréquence à l’écrit dans un corpus web contemporain, peut nous permettre de distinguer les termes « vieillis » (ou obsolètes) de ceux qui sont « classiques » (communs et transgénérationnels) avant de les comparer aux « contemporains », surtout associés aux jeunes des cités.
Anotace česky
Článek se zabývá srovnáním termínů označujících varlata v dílech Bertranda Bliera Les Valseuses (román, film i filmová upoutávka, do češtiny film přeložen jako Buzíci) z počátku 70. let s novějšími synonymy, která jsou uvedena v různých tištěných a online slovnících. Tyto výrazy jsou jednak doložené v písemném projevu (pro přibližnou dataci jejich použití) a dále jsou sledovány z hlediska variačního (diatopického, diachronického a diafazického) a funkčního (typická je hravost, a především obcházení tabuovosti); zároveň jsou popsány jejich společné morfosémantické rysy. Frekvence těchto výrazů v písemném projevu (na materiálu jednoho současného webového korpusu) dovoluje odlišovat archaismy a zastaralá slova a slovní spojení, od tzv. „klasických“ (běžných a mezigeneračních výrazů) a vytyčit kategorii „současných“ výrazů, které jsou spojovány obzvláště s mladými lidmi z předměstí.
Anotace anglicky
This article offers a comparison between the terms designating the testicles in Bertrand Blier's work Les Valseuses (the novel, the film and the film trailer) from the early 1970s, and the last ones listed in various recent dictionaries, paper and online. These synonyms, attested in writing (for an approximate dating of their use), follow variations: diaphasic, diatopic and diachronic; have functions: playful and bypassing taboo; and one, or even several common semantic matrices. Their frequency in writing in a contemporary web corpus, can allow us to distinguish the terms “aged” (or obsolete) from those which are “classic” (common and transgenerational) before comparing them to “contemporaries”, especially associated with young people from the cities.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 12:53