HORÁKOVÁ, Jana, Jiří SCHIMMEL, Pavel SIKORA, Štěpán MIKLÁNEK and Dušan BAROK. Interaktivní webová aplikace Media Art Live Archive (Interactive web application Media Art Live Archive). 2021. doi:10.57734/v2mj-pe27.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interaktivní webová aplikace Media Art Live Archive
Authors HORÁKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří SCHIMMEL (203 Czech Republic), Pavel SIKORA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Štěpán MIKLÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Dušan BAROK (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition 2021.
Other information
Original language English
Type of outcome Software
Field of Study 20203 Telecommunications
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/21:00119945
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.57734/v2mj-pe27
Keywords (in Czech) interaktivní, web; katalogizace; umělecká díla; vyhledávání
Keywords in English interactive; web; catalogization; artworkds; searching
Technical parameters Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje obsahově založené vyhledávání v audiovizuálních dílech Woodyho a Steiny Vasulkových jako pilotní projekt využití umělé inteligence v uměnovědném výzkumu včetně vizuální prezentace strojového vidění audiovizuálního díla a strojového učení.
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Stanislav Hasil, učo 415267. Changed: 18/4/2022 21:42.
Abstract
Aplikace spustitelná v internetovém prohlížeči pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví z oblasti zvukových, vizuálních a audiovizuálních děl. Aplikace bude umožňovat kombinované vyhledávání využívající obsahově založenou katalogizaci těchto děl a vizualizaci vztahů mezi digitalizovanými archiváliemi a prezentaci archivovaných děl ve specifikovaných uspořádáních.
Links
TL02000270, research and development projectName: Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (Acronym: MediaArtLiveArchive)
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
PrintDisplayed: 25/6/2022 01:47