OSOLSOBĚ, Petr. Aktuálnost Dantovy estetiky: Sedm set let poté. In Mezi Východem a Západem: Tradice středoevropského prostoru? Konference Společnosti pro estetiku při AV ČR. 2021.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuálnost Dantovy estetiky: Sedm set let poté
Název anglicky Significance of Dante's Aesthetics: Seven Hundred Years After
Autoři OSOLSOBĚ, Petr.
Vydání Mezi Východem a Západem: Tradice středoevropského prostoru? Konference Společnosti pro estetiku při AV ČR, 2021.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60401 Arts, Art history
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Mezi Východem a Západem: Tradice středoevropského prostoru? Konference Společnosti pro estetiku při AV ČR
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Dante Alighieri (1265-1321); estetika
Klíčová slova anglicky Dante Alighieri (1265-1321); Aesthetics of
Změnil Změnila: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D., učo 179690. Změněno: 13. 2. 2022 22:39.
Anotace
Vedle implicitní či tvůrčí estetiky obsažené v Commedii je Dante autorem pojednání o estetice jazyka a básnického námětu (de vulgari eloquentia). Čtyři traktáty dosud nepřeloženého díla Convivio představují originální eticko-estetickou summu, jež navazuje na principy Aristotelovy Etiky X. a rozvíjí mj. myšlenku „připodobnění se božskému“ prostřednictvím estetické kontemplace. Psychologická mnohovrstevnatost Nového života zase doplňuje Dantovu soustavu fenomenologií působení Beatrice (Beatrix, beatitudo) na příjemce, pokud je schopen adekvátní hodnotové responze na její proměnlivý zjev. Tím i dnes Dante ukazuje k opomíjenému, a přece starobylému motivu evropské estetiky a umění: kráse osobní svatosti a k jejímu transformujícímu účinku.
Anotace anglicky
An attempt to summarize main features of Dante Alighieri's aesthetics, and to appreciate its significance in the history of aesthetics.
Návaznosti
MUNI/A/1410/2020, interní kód MUNázev: Estetická kvalita v sociální interakci - vnitřní hodnota a kýč z hlediska předvědčivosti (Akronym: AQSI)
Investor: Masarykova univerzita, Estetická kvalita v sociální interakci - vnitřní hodnota a kýč z hlediska předvědčivosti
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2023 08:17