PRŮCHOVÁ, Ivana. Land consolidation from the point of view of law – possibilities and limits in solving climate change. In Radecka Ewa; Nawrat Filip. Green deal or green disorder? první. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 2021. s. 231-241. ISBN 978-83-67153-09-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Land consolidation from the point of view of law – possibilities and limits in solving climate change
Název česky Pozemkové úpravy z pohledu práva – možnosti a limity při řešení změny klimatu
Autoři PRŮCHOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Toruń, Green deal or green disorder? od s. 231-241, 11 s. 2021.
Nakladatel TNOiK „Dom Organizatora”
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Repozitář MU
Kód RIV RIV/00216224:14220/21:00124225
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-83-67153-09-6
Klíčová slova česky Klimatické změny; pozemkové úpravy; zákon o pozemkových úpravách; koncepční a strategické dokumenty, Zelená dohoda pro Evropu.
Klíčová slova anglicky Climate change; land consolidation; Land Consolidation Act; strategic and policy documents; European Green Deal.
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 16. 12. 2022 10:20.
Anotace
The aim of this paper is to present the Czech legislation pertaining to land consolidation with emphasis on its importance as a tool for mitigating the impacts of climate change. The text focuses on whether the legally defined purpose of land consolidation corresponds with the requirements for climate change mitigation. Attention is paid to specific strategic and policy instruments relating to land consolidation, including the link between land consolidation and the objective of the European Green Deal. Based on the investigation carried out, the author concludes that the land consolidation measures do correspond with selected objectives and chapters of the European Green Deal.
Anotace česky
Cílem příspěvku je poukázat na právní úpravu pozemkových v České republice s důrazem na jejich význam coby nástroje k řešení klimatických změn. Je v něm pojednáno, zda a jak legálně vymezený cíl pozemkových úprav koresponduje s požadavky na řešení dopadů změn klimatu. Pozornost je věnována vybraným strategickým a koncepčním nástrojům, které se týkají pozemkových úprav, a to včetně vazeb pozemkových úprav na cíle Zelené dohody pro Evropu. Na základě provedeného zkoumání dospívá autorka k závěru, že pozemkové úpravy představují významný nástroj k řešení klimatických změn a že opatření v rámci pozemkových úprav korespondují cílům Zelené dohody pro Evropu.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 19:04