MAZÁČOVÁ, Pavlína a Jan VOKŘÁL. Digitalizované kulturní dědictví: potenciál pro rozvoj gramotností a kompetencí (nejen) v knihovnách. Online. In Eva Víchová. KISK 4 FUTURE - online. 1. vyd. kisk.phil.muni.cz, 2021.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Digitalizované kulturní dědictví: potenciál pro rozvoj gramotností a kompetencí (nejen) v knihovnách
Název anglicky Digitized cultural heritage: potential for literacy and competence development (not only) in libraries
Autoři MAZÁČOVÁ, Pavlína a Jan VOKŘÁL.
Vydání 1. vyd. KISK 4 FUTURE - online, 2021.
Nakladatel kisk.phil.muni.cz
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50902 Social sciences, interdisciplinary
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky digitalizované kulturní dědictví; učící knihovník; informační gramotnost; digitální kompetence; Twine; vzdělávání
Klíčová slova anglicky digitized cultural heritage; teaching librarian; information literacy; digital competences; Twine; education
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Změněno: 20. 2. 2022 22:48.
Anotace
Komplexní edukační materiál zahrnuje v několika modulárních kapitolách problematiku využívání digitalizovaného kulturního dědictví pro potřeby vzdělávání a celoživotního učení. Pozornost je soustředěna do prostředí paměťové instituce - knihovny, aktérem využití degitalizovaného kulturního dědictví je učící knihovník jakožto designér eduakčních zdrojů. Jako příkald aplikačního potenciálu práce s digitalizovaným dědictvím je představena aplikace Twine.
Anotace anglicky
The comprehensive educational material includes in several modular chapters the issue of using the digitized cultural heritage for the needs of education and lifelong learning. Attention is focused on the environment of the memory institution - the library, the actor of the use of degitalized cultural heritage is the teaching librarian as a designer of educational resources. The Twine application is presented as an example of the application potential of working with digitized heritage.
Návaznosti
16076/2021 OULK-OLK, interní kód MUNázev: Digitální krajina, výzvy a trendy: inovační kurzy (Akronym: digi-inovace)
Investor: Ministerstvo kultury ČR, Digitální krajina, výzvy a trendy: inovační kurzy
VytisknoutZobrazeno: 22. 7. 2024 22:05