GRUNTORÁD, Jan. Principy metod užité geofyziky. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 190 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Principy metod užité geofyziky
Authors GRUNTORÁD, Jan.
Edition 1. vyd. Praha, 190 s. 1985.
Publisher SNTL - Nakladatelství technické literatury
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:36.
PrintDisplayed: 18/10/2021 18:24