CHURÁČEK, Jaroslav and Pavel JANDERA. Separace látek : kapalinová vysokoúčinná kolonová chromatografie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 140 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Separace látek : kapalinová vysokoúčinná kolonová chromatografie
Authors CHURÁČEK, Jaroslav and Pavel JANDERA.
Edition 1. vyd. Praha, 140 s. 1981.
Publisher SNTL - Nakladatelství technické literatury
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:38.
PrintDisplayed: 16/5/2021 12:17